2020-02-27 MDO Bericht uit Colombia: 138

27 februari 2020 Uit Door Bethelkerk Weert

138

Dat is het aantal kinderen dat nu op onze school zit. Dat zijn er 102 meer dan 10 jaar geleden. Daar zijn we trots op. We hebben 12 kinderen van 3 jaar in de jongste klas zitten. 22 kinderen zitten er in de klas van 4 en 5 jaar. 104 kinderen zitten er in de groep 1 tot en met 5. We zijn blij dat we de nog de nodige reserves hadden. We hebben 11 kinderen medisch laten onderzoeken. Ze waren ziekelijk en zijn dat eigenlijk nog steeds maar we hebben het onder controle. We werden bevestigd in wat we eigenlijk al wisten, ze waren allemaal ondervoed en zaten vol met bacteriën. Ze hebben medicijnen gekregen die de bacteriën hebben gedood en medicijnen die er voor gezorgd hebben dat ze zowat een dag op het toilet hebben gezeten. Al deze kinderen met nog 7 anderen meer krijgen elke morgen een voedzaam ontbijt. Mijn rechterhand had het afgelopen jaar elke morgen 8 kinderen aan de tafel maar 18 is toch van een ander niveau. Gelukkig hebben we een leerkracht die vlakbij de school woont en bereid was om elke morgen voor 8 kinderen een ontbijt klaar te maken. Wat het precies gaat kosten weten we nog niet. We moeten nog dingen regelen zoals gezamenlijke inkoop en bekijken welke vitaminen de kinderen het hardste nodig hebben. Maar hun buik zit al een dikke week elke morgen vol en dat is voor nu het aller belangrijkste. We hebben voor 21 kinderen alle schoolspullen aangeschaft. 2 uniformen per kind, schoolboeken en schriften en pennen. Dat betekend bijna € 80,00 per kind en dat is serieus geld. Daarom hebben we hele duidelijke en harde afspraken gemaakt met ouders en opvoeders. We hebben ook 3 kinderen op school gekregen die geen ouders hebben [ zijn bij niemand bekend ] en die opgevangen zijn door ouders die nog wel plaats hadden voor een extra kind. Tot nu toe gaat het uitstekend. Ik hoor alleen maar enthousiaste geluiden van de leerkrachten over de inzet van deze kinderen. We zijn ook heel blij dat we van maar liefst 58 sponsoren € 25,00 extra overgemaakt gekregen. Die zijn gebruikt om de schoolboeken te betalen voor kinderen waar we van weten dat hun ouders daar heel veel moeite mee zouden hebben. Dat scheelt een hoop stress bij de leerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor het innen van dit geld. De meeste ouders betalen de boeken door wekelijks te betalen wat ze kunnen missen. Nu moeten we de organisatie nog wat sterker gaan maken. Dat gaat ook goed komen.