2017-11-26 Laatste zondag kerkelijk jaar

deel bericht:

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017

Op zondag 26 november 2017, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdachten we tijdens de kerkdienst de zeven mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en die verbonden waren met onze gemeente.

Hun namen werden genoemd en de lichtjes bij de stenen waarop hun namen staan werden ontstoken.

We deelden daarna verwachtingsvol samen brood en wijn zoals Jezus ons leerde: tot dat hij komt!

Het Bethelkoor zong tijdens de dienst delen uit de Deutsche Messe van Schubert.

Het was een inspirerende dienst tot eer van onze God.

C:\Users\jolie\Desktop\stenen 26-11.jpg

C:\Users\jolie\Desktop\Bethelkoor 26-11.jpg