2020-07-01 Orde 4e online vesper na pinksteren

4e online vesper na Pinksteren woensdag 1 juli 2020 om 19.30 uur

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

 

Pianomuziek

Inleiding thema Vader

Aansteken kaars ‘Als uw woorden opengaan is er licht’ Psalm 119:30a

Lied Abba Vader

Lezing: Psalm 103: 13-17a

Lied Thuis

Foto’s: Vader

Inleiding op de lezing

Lezing: Efeziërs 1: 3-6

Stilte (2 minuten)

Gebed

Perzisch lied

Slotwoord

Lied Groot is uw trouw o Heer

Zegen