Actie kerkbalans

 

 

 

 


Beste leden van de Protestantse gemeente Weert – Budel,

Ook in 2021 wordt de Aktie Kerkbalans georganiseerd. De Aktie Kerkbalans is voor onze gemeente de belangrijkste financiële bron van inkomsten. Uit deze inkomsten wordt het salaris van onze predikant Jolien Leeffers betaald, worden diverse activiteiten georganiseerd en worden de kerk en de pastorie onderhouden.

Vanwege alle maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus en om de veiligheid van u en ook onze vrijwilligers zoveel als mogelijk te beschermen, zal het deze keer anders verlopen dan u gewend bent. De enveloppe met brief en toezeggingsformulier wordt u per post toegestuurd. En binnenkort krijgt u eerst een folder met de toelichting over de Aktie Kerkbalans. Deze wordt door wijkcontactpersonen bezorgd, zonder dat bij u wordt aangebeld.

Wij vinden het jammer dat hiermee het persoonlijk contact tussen u en uw wijkcontactpersoon vervalt. Het was altijd een mooi moment om even met elkaar in gesprek te komen.

Mocht u toch behoefte aan een contactmoment hebben, dan kunt u onze predikant Jolien Leeffers bereiken via:

E-mail: predikant@bethelkerk-weert.nl of

Telefoon: 06 27 55 01 94

Overige informatie over de Aktie Kerkbalans volgt in de brief die u in januari ontvangt. Indien wenselijk kunt u ook met mij contact opnemen.

Vriendelijke groeten,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Hans de Jong

E-mail: jkhans.de.jong@gmail.com

Telefoon: 06 18 90 73 76


Deze pagina is geprint van:
https://www.bethelkerk-weert.nl/actie-kerkbalans/
© 2021 https://www.bethelkerk-weert.nl