Jeugddienst

15 november 2020 jeugddienst

Het thema van de jeugddienst was ‘niet oordelen’, bijvoorbeeld m.b.t. de social media.

De jongelui hadden een dansje ingestudeerd. Dit werd als filmpje getoond tijdens de dienst.

 

Orde van dienst zondag 15 november 2020 – Jeugddienst

[dkpdf-button]
Orde van dienst

Zondag 15 november 2020 – jeugddienst

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Muziek

Welkom en mededelingen

Muziek

Bemoediging en groet

♫ Lied Stil mijn ziel wees stil (Opwekking 717)

Inleiding thema: niet oordelen

♫ Lied Oordeel niet (Elly en Rikkert)

Gebed

Lezing 1 Korintiërs 4: 1-5 BGT

♫ Lied Vooroordeel (Gerald Troost)

Verkondiging

Lezing Johannes 8: 3-11 BGT

♫ Muziek: Mooi van Marco Borsato

Jeruzalema dansje door de jeugd

Foto’s van activiteiten jeugd

Gebed

Onze Vader

Collecte doelen

♫ Slotlied Ben je groot of ben je klein (Opw. voor kinderen 018)

Zegen en gesproken amen

Afbeelding met vloer, binnen, persoon, groep Automatisch gegenereerde beschrijving