2017-12-25 Eerste kerstdag 2017

Eerste kerstdag 2017

Op eerste kerstdag stond de kerkdienst in Weert helemaal in het teken van de kinderen. Voorganger ds. Jolien Leeffers had voor deze dienst het thema ‘Worden als een kind’ gekozen. Na een korte ‘gewone’ dienst mochten de kinderen acteren als herders, engelen en Jozef en Maria terwijl het kerstverhaal werd voorgelezen. Het publiek mocht met hun mobiele telefoons zorgen voor het licht rondom de engelen. Het werd een heerlijk feest.

C:UsersjolieDesktop2017-12-25 jozef en maria.jpgC:UsersjolieDesktop2017-12-25 herders.jpgC:UsersjolieDesktop2017-12-25 engelen.jpg

C:UsersjolieDesktop2017-12-25 lichtjes.jpg

 

2017-11-26 Laatste zondag kerkelijk jaar

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017

Op zondag 26 november 2017, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdachten we tijdens de kerkdienst de zeven mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden en die verbonden waren met onze gemeente.

Hun namen werden genoemd en de lichtjes bij de stenen waarop hun namen staan werden ontstoken.

We deelden daarna verwachtingsvol samen brood en wijn zoals Jezus ons leerde: tot dat hij komt!

Het Bethelkoor zong tijdens de dienst delen uit de Deutsche Messe van Schubert.

Het was een inspirerende dienst tot eer van onze God.

C:\Users\jolie\Desktop\stenen 26-11.jpg

C:\Users\jolie\Desktop\Bethelkoor 26-11.jpg

2017-11-05 MDO-dankdienst en belijdenis en doop

MDO-dankdienst en Belijdenis en Doop

Op zondag 5 november 2017 was de MDO-dienst (extra aandacht voor Missionair en Diaconaal Overleg). Er werden spullen ingezameld voor de voedselbank en ook de schoenendozen voor de Actie Schoenendoos werden ingeleverd, met kinderspulletjes voor kinderen in Ethiopië.

Ook legden drie mensen belijdenis af van hun geloof, waarbij één van hen ook werd gedoopt.

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen1717-1117-11-05 11.38.51.jpg

C:\Users\jolie\Desktop\Afbeeldingen1717-1117-11-05 14.54.04.jpg