2019-08-23 Geloof en Homoseksualiteit

Geloof en Homoseksualiteit

Op vrijdagavond 23 augustus 2019 werd een dialoogavond over Geloof en Homoseksualiteit georganiseerd in theater De Huiskamer in Weert.
Naast de gespreksleider waren er drie sprekers: pastoor Harry Notermans (Rooms-katholiek), Zakaria Bouders (moslim) en ds. Jolien Leeffers (protestant). Er kwamen ruim veertig belangstellenden op de avond af. Het publiek werd goed betrokken bij het gesprek en kon veel vragen stellen.
De aanleiding van dit alles is onder andere het uithangen van de regenboogvlag bij de Bethelkerk, afgelopen januari.
Het vervolg is een gesprekskring die dit thema bespreekt aan de hand van het boek ‘Een brug bouwen’. Deze avonden vinden plaats in een zaal bij de Bethelkerk.

Op de foto de sprekers en de organisatoren.

 

2019-01-23 Vesper in het Birgittinessenklooster

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Vesper in het Birgittinessenklooster

Woensdagavond 23 januari 2019 werd een oecumenische vesper gehouden in het Birgittinessenklooster, vanwege de Week van gebed om eenheid. De kerken in Indonesië hebben het thema voor deze week aangedragen: Recht voor ogen. Daarop zijn de lezingen, liederen en het gebed in de viering gericht. Na de viering was er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Birgitenessen
Birgitinessen zusters
Birgitinessen zusters