Afscheid en bevestiging ambtsdragers

3 januari 2021 Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Tijdens de online dienst van 3 januari 2021 werd afscheid genomen van Betteke Demper als ouderling. Het afscheid van Hans de Jong en Arpad Szilagyi volgt later.

Carola Kroon werd bevestigd als pastoraal ouderling en Diek Tijseling als ouderling kerkrentmeester.

De pinkstervlaggetjes hangen weer in de kerk nu er weer online diensten zijn met een minimale bezetting.