De kerkdiensten worden elke zondag om 10 uur gehouden in de Bethelkerk. We hebben een predikant beroepen voor 0,5 fte.Dat betekent dat we afwisselend een gastpredikant hebben, en onze eigen predikant. Een aantal diensten wordt verzorgd door een werkgroep bestaande uit leden van de eigen gemeente. In de kerkdiensten agenda kunt u zien welke predikant op welke zondag aanwezig is

De kerkdiensten kennen, met ruimte voor allerlei vrijheden, een vaste orde van dienst. Als regel worden de lezingen die worden aanbevolen in rooster van ‘De eerste dag’ gevolgd, al wordt gastpredikanten alle vrijheid gelaten hun eigen keuzen te maken. Op zes à zeven zondagen per jaar is er een dienst van Schrift en Tafel.

Ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, als de namen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, worden genoemd, wordt het avondmaal gevierd. Daarnaast is er ook een dienst van Schrift en Tafel op de Witte Donderdag en in de paaswake. Regel is dat de nodiging tot meevieren ‘open’ is: d.w.z. kinderen mogen met hun ouders mee het avondmaal vieren en gasten worden, los van de vraag tot welke kerk zij behoren, ook uitgenodigd hun plaats in de kring in te nemen en mee te vieren.

Bijzondere vieringen zijn er in de week voor Pasen: de Goede Week. Op maandag, dinsdag en woensdag vindt een korte vesperviering plaats. Daarnaast is er op Witte Donderdag  de viering van het avondmaal en op Goede Vrijdag een sobere en ingetogen viering. Op zaterdagavond de paaswake met de lof van het licht, de viering van de doopgedachtenis en het delen van brood en wijn.

Elke tweede dinsdag van de maand vindt er in de Bethelkerk een korte, sobere vesperviering plaats. Deze vangt aan om 19:30 uur.

De mogelijkheid bestaat om te worden gehaald of gebracht met autovervoer indien u minder mobiel bent. Wilt u daarvan gebruik maken, stuurt u dan een bericht via het contactformulier op deze website, we nemen dan contact met u op.

error: Content is beveiligd