Orde van dienst zondag 29 november 2020


Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert 29 november 20201
1e advent: Levavi: Heft op

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

Muziek en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

♫ psalm 25a:1

kindermoment

♫ Lied 461: 1, 2

Smeekgebed, ♫ lied 301k

Glorialied: ♫ Psalm 25a: 2

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

Lezing uit het Oude Testament:  Jesaja 40: 1 – 11 (NBV)

♫ Lied 441: 1

Lezing uit het Evangelie: Lucas 1: 5 – 25 (NBV)

♫ Lied 441: 6

lezing uit het evangelie : Mattheus 25: 1-13

lezing uit het evangelie : Jesaja 40: 1 – 11

♫ lied: 751: 1,2,4

verkondiging

muziek

♫ lied: 433: 1

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

stil gebed

onze Vader

afkondiging collecte (inzameling gaven bij de uitgang)

GEZEGEND OP WEG

♫ Lied 452: 1, 2

zegen, met gezamenlijk gesproken ‘Amen’


MDO bericht uit Colombia: Brief van Daniel Alejander Perez Sampoyo

Brief van Daniel Alejander Perez Sampoyo

C:\Users\adria\Downloads\IMG-20201029-WA0268.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief van Daniel Alejander Perez Sampoyo

Hallo, goede dag.

Mijn naam is Daniel Alejandro Perez Sampoyo. Vandaag wil ik mijn dankbaarheid tonen aan mijn sponsor en Liceo San Bernardo voor hun inzet en hulp voor mij.
Ik voel me heel goed bij het onderwijs en de inzet van de school die we vanaf het begin van het jaar hebben gekregen.
Ondanks de pandemie [ waar we veel last van hebben ] heb ik veel geleerd en ben ik blij dat ik naar de beste school van het dorp kan gaan, Liceo San Bernardo.
Ik ben heel blij en dankbaar voor mijn studiebeurs en ik hoop dat mijn sponsor me ook volgend jaar wil helpen.
Zodat ik kan blijven studeren op het liceo en zo nog heel veel kan leren.

Heel veel dank voor de aandacht en hulp.

Daniel Perez Sampayo

Deze brief is geschreven door de moeder van Daniel. Hij en zijn familie zijn vluchtelingen uit Venezuela. Hij gaat met zijn negen jaar naar de eerste klas omdat hij in Venezuela nooit naar school was gegaan. Die was gesloten omdat de leerkrachten niet betaald werden. U kunt begrijpen dat zijn ouders en hij heel dankbaar zijn dat hij op onze school is opgevangen. Ondanks het virus en zijn leerachterstand heeft Daniel zich goed ontwikkeld en kan hij binnen een jaar lezen en schrijven. Zijn ouders werken dag en nacht om hun kind een kans te geven en wij zijn blij dat we ze kunnen helpen.
Adriaan

Bericht uit Colombia: Schooljaar voorbij

Schooljaar voorbij.

We hebben de afgelopen week het schooljaar weer afgesloten. Een schooljaar dat we nooit meer hopen mee te maken.
Het is een jaar geweest waarbij er heel veel is gevraagd van de kinderen en de ouders. Dat hebben de leerkrachten moet organiseren en dat is een hele klus geweest. We begonnen het jaar met 136 leerlingen. Een kwart van deze kinderen kwamen straatarme gezinnen. Een groot gedeelte van deze kinderen hebben boeken, uniformen en schoolspullen gekregen.
Alles om naar school te gaan. Dat ging voorspoedig van half januari tot half maart en toen kwam Corona. Heel Colombia op slot en dus ook onze school.
Ik zat in Cartagena en kon de stad niet meer uit en datzelfde gold voor ons dorp. Ik heb nog nooit zoveel uren aan de telefoon gehangen.
Iets wat ik eigenlijk bestemd had voor de jeugd en niet voor mij. In een rot gang hebben we geïnventariseerd wie er een telefoon of internet had. Maar ook wie er een telefoonabonnement had en wie minuten zou moeten kopen.
136 kinderen waarvan 11 kinderen met een internetverbinding en 37 die kinderen met een telefoonabonnement. Van de 88 kinderen die overbleven waren er 51 in staat om minuten te kopen.
Elke schooldag 2000 pesos [€0,45]. Een fors bedrag voor mensen waarvan de meesten rond moeten komen van 15.000 pesos. De overige kinderen hebben een telefoon van kennissen of van de school geleend. We hebben geluk gehad dat we van diverse mensen extra donaties hadden gekregen. Daarvoor kan ik ze nooit genoeg bedanken. Daarmee hebben we minuten kunnen kopen voor diegene die ze op dat moment niet konden betalen. Een aantal kinderen die niet aan een telefoon kon komen hebben met kopieën gewerkt. Maar de Corona zorgde ook voor een economie die stilviel.
Binnen enkele weken kreeg ik al de eerste berichten van de leerkrachten dat er een aantal kinderen nog maar een maaltijd per dag kreeg. We hebben gedurende het gehele schooljaar gemiddeld 16 gezinnen elke maand een voedselpakket kunnen geven. Dit kunnen we blijven doen tot het einde van dit jaar. We zijn gedurende het schooljaar 29 kinderen kwijtgeraakt omdat de ouders hun kinderen niet wilden helpen. Maar we hebben er ook 32 kinderen bijgekregen die naar de publieke scholen gingen. 76% van alle kinderen in Colombia hebben het afgelopen schooljaar vrijwel geen onderwijs gevolgd. Dat was voor ons dorp niet anders. We hebben niet de kwaliteit van onderwijs kunnen geven dat we eigenlijk willen. Maar gezien de omstandigheden hebben onze leerkrachten het afgelopen jaar een wereldprestatie geleverd. Hopelijk is het volgende schooljaar weer normaal.


MDO bericht uit Columbia: Sebastian Elias Garcia Herrera

Sebastian Elias Garcia Herrera

Hij en zijn ouders leven bij de monding van de rivier de Sinu. Zijn vader verdiend de kost met rijstbouw. Hij zaait en oogst drie keer per jaar afhankelijk waar de rivier land onder water zet. Het is traditionele landbouw. Alles gaat met de hand, zaaien, oogsten, drogen en dorsen. Omdat ze rijstplanten in het water zetten zijn er ook geen bestrijdingsmiddelen nodig.

Sebastian moet elke dag een kilometer of 10 lopen als hij naar de school gaat. Dat heeft hij dit jaar helaas niet veel hoeven te doen. De ouders van Sebastian zijn degelijke ouders die hun kind goed ondersteunen.

Sebastian gaat naar de vijfde klas.
Adriaan

Brief van Sebastian Elias Garcia Herrera
Mijn naam is Sebastian Elias Garcia Herrera, ik woon in de wijk mundo nuevo. Die hoort bij caño grande en ik woon daar samen met mijn ouders Gerardo Garcia Morelo en Nelvis Herrera Artiago.

Wat betreft de inkomsten van mijn familie, die komen voort uit het bewerken van het land [rijstbouw ] Dit doen we elke vier maanden. Daarmee hebben we aan inkomsten tussen de 160.000 en de 200.000 pesos per week. [€ 45,00 ]

Op dit moment lopen we tegen het probleem aan van een slechte internet verbinding. Ook de telefoonverbinding is slecht en om naar het dorp te gaan is ook niet makkelijk door de beroerde staat van de weg. [regenseizoen ] Dit zorgt ook nog eens voor de nodige overstromingen. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen om je te kunnen verplaatsen.

We moeten ook elke dag met een ponton de rivier de Sinu over. [ en terug ] Dat kost 2000 pesos per dag. Mijn plannen voor de toekomst zijn om productief te zijn later. Ik wil werken mede omdat ik heb geleerd dat het ware geluk van de spirituele gedachten komt.

 


MDO bericht uit Colombia: Juan David

Juan David gaat naar de vierde klas. Zijn vader is motortaxi. Dat is hier een van de baantjes die je gaat doen als je verder helemaal niets kan doen. Het betekent 7 werkdagen per week tegen een mager loontje.

Juan leent elke dag een telefoon die door onze school beschikbaar is gesteld om zijn huiswerk te maken en door te sturen naar de leerkracht. Hij heeft de beschikking in de middag over de telefoon en een nadere leerling gebruikt hem in de morgen.

Juan is een student die echt onze school nodig heeft om nog iets van zijn leven te kunnen maken. Dat gaat hij van huis uit niet meekrijgen.

Een hartelijke groet.Adriaan

Brief van Juan David

Hallo, ik ben Juan David Rojas Burgos en ik leef met mijn ouders Juan Pablo en Kelly Johanna. Ik ben een leerling op het Liceo San Bernardo. Ik ben heel blij om te studeren op deze school. Ik ben ook blij voor de hulp die mijn leerkracht krijgt van professor Adriaan. Voor de overeenkomst tussen hun beiden om mij een opleiding te geven die mij vooruithelpt.

Mijn vader is motortaxi en dat brengt 15.000 pesos [ €3,50 ] per dag op wat 450.000 per maand is. [ €105,00 ]

Het grootste probleem op dit moment is dat mijn ouders niet genoeg verdienen om een telefoon te kunnen kopen waardoor ik kan studeren. Ook het geld om minuten te kopen ontbreekt. Dit maakt het niet makkelijk om al mijn huiswerk thuis te kunnen maken.

Mijn doelstelling is om later carrière te maken in het leger.

Bedankt voor Uw hulp en de aandacht voor ons.

Hoogachtend,

Juan David.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orde van dienst zondag 8 november 2020


Orde van dienst

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert 8 november 2020

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN

allen gaan staan

♫ lied 213: 1,2,3

allen gaan weer zitten

smeekgebed alleen gesproken

♫ gloria: 146c: 1,7

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

gebed van de zondag

….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.

lezingen uit het oude en nieuwe testament (aangeven uit welke vertaling gelezen wordt NBV of Naardense Bijbel. Wilt u dat dit geprojecteerd wordt via de beamer?. nee*

Spreuken 9

♫ Lied: 313: 1,4

lezing uit het evangelie : Mattheus 25: 1-13

♫ lied: 751: 1,2,4

verkondiging

muziek

♫ lied: 908: 1,6

BIDDEN EN GEVEN

Voorbeden van achter de tafel

responsie/ gesproken tekst: __adem van God, vernieuw ons bestaan_______ /

stil gebed

onze Vader

afkondiging collecte (inzameling gaven bij de uitgang)

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied : 425

zegen, met gezamenlijk gesproken ‘Amen’