Bericht uit Colombia: Financieel Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2020.

We hebben het jaarverslag in 2 delen gesplitst. We hebben extra inkomsten gehad die we gebruikt hebben om het aantal kinderen uit de sloppenwijken te verhogen en de school te verbeteren. Helaas hebben we ook veel geld moeten besteden aan het kopen van eten voor kinderen die zonder deze hulp anders maar een maaltijd per dag zouden hebben gehad.

Het eerste verslag zijn de reguliere inkomsten en uitgaven, het tweede verslag de inkomsten en uitgaven van de extra inkomsten.

We geven de inkomsten en uitgaven weer in euro om het duidelijker te maken voor de lezer.

In kas per 1-1-2020 €1524 tegen een koers van 3800 pesos is 5.719.200 pesos

We hebben dankzij de koersstijging van de pesos het jaarbedrag om een kind te ondersteunen weer op €125,00 kunnen houden. Wel hebben we een gevraagd aan de sponsoren om eventueel ook de schoolboeken te betalen. Veel ouders kunnen met geen mogelijkheid deze boeken betalen. We zijn blij dat 37 sponsoren daaraan gehoor gegeven hebben.

Sponsoren die een kind sponseren van 84 naar 87

Inkomsten 2020 87×125 € 10875,00

Supersponsors € 7276,00 Diverse donaties € 800,00 Extra bijdrage wereldhuis Eindhoven € 4000,00

Donaties boeken en schoolbenodigdheden voor 37 kinderen a € 25,00 totaal

€ 925,00

Totale inkomsten € 25400,00 is 96.520.000 pesos

Uitgaven 2020

5 leerkrachten a € 210,53 per maand x 12 maanden € 12632,00

25 kinderen uniformen, boeken en schoolmateriaal € 2550,00

Overige kinderen bijdrage uniform etc. € 470,00

Klein onderhoud € 272,00

Elektriciteit, internet € 490,00

Kosten kopieën, drukwerk € 612,00

16 families die niet in staat waren hun kind 2 maaltijden per dag te geven hebben elke maand een voedselpakket gekregen ter waarde van €25,00 per maand. Totaal 16x€25,00×12 is € 4800,00

Huur school 650.000 pesos per maand is € 2053,00

Diversen € 112,00

Totale uitgaven € 23991,00

In kas per 31-12-2020 €1409,00

Het afgelopen schooljaar hebben gemiddeld 136 kinderen op de school gezeten. In de kleuterklassen 29 kinderen en in de lagere school 107 kinderen.

Van de extra bijdrage van Wereldhuis Eindhoven hebben we 25 kinderen uit de sloppenwijken geselecteerd. Al deze kinderen hebben alle uitgaven voor onze school volledig vergoed gekregen. Ook hebben we het loon van de leerkrachten verhoogd tot 800.000 pesos per maand omdat zij met deze kinderen veel extra werk hebben.

We hebben een bijdrage gekregen van €5000,00 van Wereldwinkel Geldrop. Daarvan hebben we een nieuwe toiletgroep gemaakt. De uitgaven daarvoor waren €2910,00. We hebben €1090,00 gereserveerd voor het kopen van voedselpakketten en €1000,00 voor het loon van de leerkrachten.

We hebben €1000,00 gekregen van Wereldhuis Eindhoven die gebruikt zijn om de leerkrachten te betalen.

We hebben €2000,00 gekregen van Een Aarde uit Asten die gebruikt zijn om de leerkrachten te betalen.

We hebben €1000,00 gekregen van Ria en Michel die gebruikt zijn om voedselpakketten te kopen.

We hebben €1231,00 gekregen van Jumbo Heerschap die we gebruikt hebben om kinderen van schoolspullen te voorzien en een gedeelte aan voedselpakketten.

We hebben €700,00 gekregen van Ria van de Palen die we gereserveerd hebben om de eerste reis van onze schoolband te kunnen betalen.

We hebben een extra bijdrage gekregen van €470,00 gekregen van de Bethelkerk uit Weert. Daarvoor hebben we met de kerst 136 kinderen en 8 leerkrachten 5 kilo rijst kunnen geven.

Het is een heel bewogen jaar geweest. We hebben een normale schoolmaand gehad en toen kwam Corona.

Om les te geven in een dorp waar vrijwel niemand internet heeft of een telefoonabonnement is een hels karwei. We zijn trots dat we binnen 14 dagen alles geregeld hebben gekregen. Telefoon lenen, delen en de hele dag benutten. Alles om de lessen te kunnen volgen is ingezet. Dat kon alleen door de medewerking van de ouders en de kinderen maar vooral door de inzet van onze leerkrachten. Nu kwam het gebruik van schoolboeken extra goed van pas. Alle klassen hebben de studieboeken compleet afgemaakt. Het gemis van fysieke aanwezigheid op school is door het maken van werkstukken en presentaties gedeeltelijk opgeheven.

We hebben niet de kwaliteit kunnen halen die we normaal halen maar we zijn dicht in de buurt gekomen. Als je het afzet tegen het feit dat meer dan de helft van alle kinderen in Colombia het afgelopen jaar vrijwel geen onderwijs hebben gehad dan is ons werk een hele grote prestatie geweest.

Wij zijn alle sponsoren heel erg dankbaar. Zonder jullie geweldige hulp hadden wij dit nooit voor elkaar gekregen.

De ouders en de kinderen zijn dankbaar dat ze de kans krijgen tot goed basisonderwijs.

Nogmaals heel hartelijk bedankt allemaal