Zondag 16 juni 2019

protestantse gemeente Weert-Budel orde van Dienst 2 voor de Bethelkerk in Weert zondag 16 juni 2019 Trinitatis welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst) OM TE BEGINNEN orgelspel en stilte bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT Drempelgebed door ouderling door Jezus Christus, onze Heer.

Zondag 9 juni 2019

Zondag 9 juni 2019 Weert – Pinksteren en Heilig Avondmaal Welkom en mededelingen Muziek en stilte Bemoediging en drempelgebed Lied Samen in de naam van Jezus Inleiding thema Pinksteren Lied Psalm 92: 2 (Gezegend zal hij wezen) Gebed om ontferming en voor de Schriftlezing Kinderlied Lees je bijbel (4 verschillende talen) koortje Kinderen naar de

error: Content is beveiligd