2019-01-10 MDO Bericht uit Colombia: Financiel Jaarverslag 2018 – Adriaan

Financieel jaarverslag 2018

In kas 1-1-2018 4.500.000 pesos

Sponsors van 76 naar 82

Inkomen sponsors €11850,00

Supersponsors €6500,00

Diverse donaties €1200,00 totaal €19550 x 3400= 66.470.000 pesos

Totaal 70.970.000 pesos € 20820.00

Uitgaven muur 5.200.000

Toiletgroep 3.100.000

Elektriciteit 13.470.000

Schilderwerk 1.100.000

Loon 5 leerkrachten 600.000 per leerkracht per maand is 3.000.000 per maand x 12 = 36.000.000

Klein onderhoud 1.380.000

Hulp aan ouders en kinderen in nood 4.760.000

Bijdrage leerkrachten school 1.200.000

Kosten elektriciteit, internet 1.845.000

Totale uitgaven 68.055.000 pesos € 20.016.00

In kas per 1-1-2019 2.915.000 pesos

Normaal ontvang ik zelf 6.000.000 pesos huur voor de school. Dat geld gebruik ik vervolgens voor mijn eigen onkosten. Dat zat er het afgelopen jaar niet in maar gezien de vele verbeteringen zien we daar met heel veel plezier van af.

We zijn trots en tevreden dat we met de resultaten van het afgelopen jaar. Het geeft meer dan voldoende energie voor het komende schooljaar. We hopen ook dit jaar weer de nodige stappen te kunnen maken.

We gaan het loon van de leerkrachten met 20% verhogen. Van 600.000 naar 720.000 pesos [ € 212.00 ] per maand. Hiermee komen we weer een stapje dichterbij het minimumloon dat op 821.000 pesos ligt. We krijgen een eigen schoolband. De begroting inclusief uniformen ligt op 10.000.000 pesos

We zijn ook blij dat we dit jaar weer af hebben kunnen zien om een grotere bijdrage aan de sponsoren. Die is ook dit jaar €125.00 voor een ondersteuning van een kind. Dat ligt voor een gedeelte omdat we meer pesos ontvangen per euro maar ook omdat we elke cent drie keer omdraaien voordat we hem uitgeven.

We verwachten een extra bijdrage in het komend schooljaar van stichting Een Aarde uit Asten van ongeveer € 4.000.00. Dat zou betekenen dat we aan vervanging van het dak kunnen beginnen. Dat ligt er al een dikke 40 jaar op en bestaat uit asbestplaten. Niet echt iets voor op een school alhoewel het in Colombia nog steeds heel normaal is.

Verder hopen we de hulpmiddelen op onze school weer uit te kunnen breiden zodat we nog beter onderwijs af kunnen leveren.

Dat is en blijft altijd onze grootste doelstelling.