2019-08-23 Geloof en Homoseksualiteit

deel bericht:

Geloof en Homoseksualiteit

Op vrijdagavond 23 augustus 2019 werd een dialoogavond over Geloof en Homoseksualiteit georganiseerd in theater De Huiskamer in Weert.
Naast de gespreksleider waren er drie sprekers: pastoor Harry Notermans (Rooms-katholiek), Zakaria Bouders (moslim) en ds. Jolien Leeffers (protestant). Er kwamen ruim veertig belangstellenden op de avond af. Het publiek werd goed betrokken bij het gesprek en kon veel vragen stellen.
De aanleiding van dit alles is onder andere het uithangen van de regenboogvlag bij de Bethelkerk, afgelopen januari.
Het vervolg is een gesprekskring die dit thema bespreekt aan de hand van het boek ‘Een brug bouwen’. Deze avonden vinden plaats in een zaal bij de Bethelkerk.

Op de foto de sprekers en de organisatoren.