2020-03-20 Informatie voor gemeenteleden

deel bericht:
[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Weert, 20 maart 2020

Beste gemeenteleden,

In navolging op de brief van de vorige week wil ik jullie mededelen dat onze kerkenraad heeft besloten de reguliere kerkdiensten in de Bethelkerk tot en met Pasen op te schorten. Ook alle oecumenische vespers en vieringen in de Goede week vervallen hiermee, hoe spijtig ook. Alle andere activiteiten vinden tot tenminste 6 april a.s. geen doorgang. Hiermee willen we onze verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval niet bij te dragen aan de onnodige verspreiding van het coronavirus.

Verder uitgelicht.

De regering neemt forse maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken. Alhoewel gemeenten binnen de Protestantse Kerk over hun eigen beleid beslissen, geeft het moderamen van de landelijke kerk het dringende advies om de voorkeur te geven aan online kerkdiensten of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dit het minst risicovol is.

Ons besluit om de reguliere diensten op te schorten hoeft inderdaad nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Daarom geven we graag gehoor aan het bovenstaande advies en gaan we proberen – in samenwerkingsverband tussen de gemeenten in onze regio – online vieringen te faciliteren.

Hoe nu verder.

Deze week is een druk overleg geweest tussen de vijf protestantse gemeenten in Noord- en Midden Limburg, te weten Maasbracht, Roermond, Venlo, Venray, en Weert. Deze gemeenten werken al op diverse gebieden samen, onder andere met de z.g. ‘vieringen zonder dominee’. Uit het idee van gezamenlijkheid/solidariteit is het initiatief ontstaan om de online kerkdiensten samen te organiseren. Twee gemeenten (Venlo en Weert) beschikken namelijk over technische middelen om hun kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl uit te zenden waarbij de kerkdienst zowel live als een opname later beluisterd kan worden. Dit is zelfs uit een ander dan eigen kerkgebouw te realiseren en op termijn wellicht ook met beeld. Aan de viering zullen zo mogelijk ambtsdragers/gemeenteleden uit alle deelnemende gemeenten meewerken (in de minimale bezetting en alle nodige voorzorgmaatregelen in acht nemend!!!). Op deze manier kunt u zich hopelijk betrokken/verbonden voelen bij een “eigen” kerkdienst en tonen wij onze solidariteit ten opzichte van elkaar.

Komende zondag 22 maart kunt u via deze link de gezamenlijk gehouden kerkdienst volgen waarin deze keer onze eigen predikant ds. Leeffers voor zal gaan. Hopelijk laat de techniek ons niet in de steek en mocht het toch gebeuren, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd! Van te voren wordt ook de orde van dienst beschikbaar gesteld, in onze gemeente gebeurt het zoals gebruikelijk via e-mail (mededeling kerkdienst) en ook via de website www.Bethelkerk-weert.nl

Graag wil ik benadrukken dat het niet de bedoeling is dat andere personen (dan strikt noodzakelijk) in het kerkgebouw aanwezig zijn, wij hopen op uw begrip en medewerking. Onze predikant en de leden van het pastoraal bezoekersteam zullen extra aandacht geven aan de gemeenteleden die niet over de voldoende technische kennis en/of mogelijkheden beschikken om hier deelgenoot van te zijn.

Tenslotte heeft één van onze kosters afgelopen woensdag gedurende een kwartier de kerkklok van de Bethelkerk geluid. Dit was op verzoek van de Raad van Kerken om de “Dag van nationaal gebed” te ondersteunen. Laten we ook op andere manieren de samenhorigheid laten blijken en vooral ook zorgen – met beeldspraak van onze koning – dat het eenzaamheidsvirus zich niet kan verspreiden!

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor verdere vragen kunt u bij het moderamen van onze kerkenraad terecht.

Svetla van Garderen, scriba