Classicale Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallone

Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom. Deze conferentie zou eerder in op 17 en 18 maart 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de pandemie uitgesteld. Wij zijn gebonden aan de coronamaatregelen in Nederland en België en organiseren deze conferentie dan ook onder dat voorbehoud.

De organisatie is in handen van de Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Reünion Wallone en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen.

De conferentie wordt gehouden in Provinciaal Vormingscentrum Malle, Oostmalle, België.

Veertigste theologische conferentie

2 en 3 maart 2021

te

Oostmalle

Thema:

“Willen christenen wel met/van Joden leren?”

‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

PROGRAMMA

Dinsdag 2 maart 2021

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur Ds. Franc de Ronde

Opening van de conferentie

10.30 – 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk

‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 – 14.45 uur Dr. Thaddée Barnas

‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 – 17.00 uur Dr. Lieve Teugels

‘Inleiding en workshop rondom de parabels’

18.00 uur Broodmaaltijd

19.30 – 20.15 uur Aanbieden van de jubileumbundel

ds. Franc de Ronde

Met reacties van mw. Drs. Jeannette Galjaard (onder voorbehoud)

(vice-voorzitter synode van de Protestantse Kerk in Nederland),

ds. Steven Fuite (voorzitter synodale raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België)

ds. Marco van Luijk, classis-predikant classis Noord-Brabant/Limburg)

20.30 – 21.30 uur Progmama met klezmermuziek door Klezmajeur.

Woensdag 3 maart 2021

8.00 uur Ontbijt

9.00 – 10.15 uur Dr. Eric Ottenheijm

‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’

10.15 – 10.30 uur Koffiepauze

10.30 – 11.45 uur Rabbijn Albert Ringer

‘Welke toekomst ziet u in de dialoog.’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 – 14.45 uur Workshop rond de parasjat ha-sjawoea

o.l.v. dr. Leo Mock

15.00 uur Liturgische afsluiting

(ds. Adjo Witte)

15.15 uur Koffie/thee, afscheid

Aansluitend gelegenheid om thee/koffie te drinken en afscheid te nemen.

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het goed te weten dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE.

Voor deze conferentie dient u zich aan te melden bij de secretaris van de werkgroep, de heer Derk Blom;

zie hiervoor de volgende pagina’s.

Wij hopen u op 2 maart 2021 in Westmalle te mogen verwelkomen.

Namens de classicale werkgroep Kerk en Israël, Noord-Brabant, Limburg en Reünion Wallone en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke betrekkingen,

Derk Blom, Secretaris

Nadere informatie

De conferentie wordt gehouden in: Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61,

2390 Oostmalle, België

Tel. [0032] (0)3 3128000

Provinciaal Vormingscentrum Malle beschikt over een aantal éénpersoonskamers. Deelnemers die gebruik wensen te maken van een tweepersoonskamer, moeten die zelf reserveren in een nabijgelegen hotel of B&B locatie.

Het is mogelijk om reeds op maandag 1 maart 2021 aan te komen in het vormingscentrum.

(echter niet vóór 19.00 uur, avondeten is niet voorzien!)

Inschrijving: Door middel van het insturen van het volledig ingevuld formulier op de volgende pagina (dit kan ook per email, zonodig zonder het formulier) aan:

de heer Derk Blom, Sperwerhorst 7, 5431 KW Cuijk, Nederland,

e-mail: derkblom@gmail.com

Uw opgave is definitief zodra het benodigde bedrag is overgemaakt op:

IBAN NL51 RABO 0373 7142 38 t.n.v. Werkgroep Kerk-Israël te Geldrop,

o.v.v. ‘Conferentie Oostmalle 2021’.

Het deelname bedrag is : Euro 125,= ; dit is inclusief 1 overnachting.

Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 140,=

Wie niet overnacht betaalt € 105,=; deelname één dag kost € 60,= .

Het studententarief is € 75,= (inclusief 1 overnachting).

N.B.: de betaling moet vóór 1 februari 2021 door de penningmeester zijn ontvangen!

Indien u wilt/moet afzeggen ná 1 februari 2021, wordt 10% van het bedrag ingehouden, voor administratieve kosten.

Bij afmelding ná 15 februari 2021, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd.

Bankgegevens voor internationale betalingen:

BIC code bank : RABONL2U IBAN : NL51 RABO 0373 7142 38

De deelnemers uit België kunnen zo nodig contant betalen bij aankomst op de conferentie.

Zij kunnen zich vóór 1 februari 2021 aanmelden door middel van het opgavenformulier, of per email.

Na opgave volgt een week voorafgaande aan de conferentie digitaal het programmaboekje. Op de conferentie wordt het programmaboekje uitgereikt.

Inlichtingen bij: Derk Blom tel *31 (0)485 795284, e-mail : derkblom@gmail.com

OPGAVENFORMULIER

Opsturen naar: Derk Blom Sperwerhorst 7, 5431 KW Cuijk, Nederland

Of: email: derkblom@gmail.com

Ondergetekende,

Naam, de heer en/of mevrouw (evt. titel)

Aantal personen …………………………………………………

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

E-mail

Wenst/wensen deel te nemen aan de conferentie 2021

en zal/zullen ……… nacht(en) in het conferentieoord verblijven.

Wenst/wensen maaltijd: wel / niet vegetarisch

Eventuele praktische wensen m.b.t. logies:…………………………………………..

Eventuele opmerkingen: ……………………………………………………………….

Het verschuldigde bedrag van € ………… is aan de penningmeester overgemaakt.

Handtekening Datum

Als de gegevens per email worden doorgegeven, dan is een handtekening niet nodig