Toezeggingsformulier Kerkelijke bijdrage 2021 aan de Protestantse gemeente Weert-Budel

Ja, ik draag bij aan de instandhouding van onze kerk!

scan de de code om de pagina op uw mobiel of tablet te openen


  Relatie nummer *)

   

  1.Bedrag
  Het totale bedrag van mijn toezegging voor 2021 aan de Protestantse gemeente Weert-Budel bedraagt:

   

  2.Bankgegevens
  Uw bankrekening (IBAN) invullen.

   

  Banknummer:

   

  3.Betaalwijze en termijnen
  De gewenste betaalwijze en betaalmaanden opgeven. Daarna uw handtekening en de datum onderaan dit formulier plaatsen.

   

  Betaalmaanden automatische incasso:

  SEPA-machtiging (alleen van toepassing bij keuze voor automatische incasso)
  U geeft toestemming aan Protestantse gem. te Weert-Budel om in de aangekruiste maanden incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een termijnbedrag van uw rekening af te schrijven wegens Actie Kerkbalans, en aan uw bank om dit bedrag af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Protestantse gem. te Weert-Budel.
  Incassodatum is dag 27 van elke aangekruiste maand.
  U kunt een afschrijving altijd laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

   

  Ik maak zelf mijn bijdrage over in:
  naar bankrekening NL45 RABO 0373711921 t.a.v. CvK Protestantse gem. Weert-Budel inz. bijdragen.
  Bij betalingen s.v.p. uw relatie nummer (dit nummer is te vinden links bovenaan, onder de adresgegevens, op het toezeggingsformulier) vermelden.

   

  Opmerkingen

   

  *) Velden met een * zijn verplicht - U ontvangt een bevestiging van uw toezegging