Algemeen

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, zittende mensen en binnenElke zondag is er om 10:00 uur een kerkdienst in de Bethelkerk. Omdat de protestantse gemeente Weert-Budel een vacature voor predikant heeft, gaan in de kerkdiensten gastpredikanten voor. ….

De kerkdiensten volgen -met ruimte voor allerlei vrijheden- een vaste orde van dienst. Wanneer er jonge kinderen zijn, zal er oppas geregeld worden en voor de 4 – 11-jarigen die er zijn is er kindernevendienst. ….

Na iedere kerkdienst wordt er gezamenlijk koffie/thee/limonade gedronken in het gemeentecentrum achter de kerk. Iedereen is hierbij van harte welkom!

We vieren ongeveer maandelijks het Heilig Avondmaal en daarnaast gebeurt dit ook op Witte Donderdag en in de Paaswake. Iedere aanwezige wordt daarbij uitgenodigd om mee te vieren en plaats te nemen in de kring, dus ook de kinderen en gasten. We gebruiken glutenvrij brood en er is wijn én druivensap.

In de week van gebed om eenheid in januari wordt aan het begin van de week een oecumenische middagdienst gehouden in de Kerk van de Verrezen Christus op Moesel. Die zondag is er geen ochtenddienst in de Bethelkerk. Verder is er op de woensdagavond een oecumenische vesper in het Birgittinessenklooster aan de Maasstraat en de week wordt op zaterdag afgesloten met een oecumenische avonddienst in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk te Budel.

Tijdens de veertigdagentijd op weg naar Pasen wordt iedere woensdagavond om 19.30 uur een oecumenische vesper gehouden in één van de deelnemende kerken/kloosters. Tijdens de Goede Week zijn er in de Bethelkerk om 19.30 uur vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag, de Paaswake, op die avond wordt de nieuwe paaskaars met het licht binnengebracht. We vieren dan de doopgedachtenis en we delen brood en wijn. Op de Paasochtend is er een feestelijke viering waarin de kinderen een paasspel opvoeren.

Met kerst is er een kerstavonddienst in de Bethelkerk in Weert en een dienst in Budel in het protestantse kerkje. Deze worden afwisselend vroeg of later op de avond gehouden. Op kerstochtend is er een feestelijke dienst in de Bethelkerk waarin de kinderen een kerstspel opvoeren.

Naast de kerstavonddienst in Budel worden er incidenteel (zang)diensten gehouden in het protestantse kerkje te Budel en oecumenische vieringen in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk te Budel. Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep ‘Budel’.

Vier keer per jaar wordt er op zondagmiddag om 15.30 uur een viering van Kerk op Schoot gehouden voor de kinderen van 0-4 jaar en hun (groot)ouders. Dit is een eenvoudige viering waarin een bijbelverhaal wordt verteld en beleefd. Na die tijd drinken we gezamenlijk nog iets in het gemeentecentrum achter de kerk. Eén of twee weken later volgt er een presentatie over de viering tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Zo blijft de hele gemeente betrokken.

De jeugd vanaf 10 jaar is welkom bij de jeugdgroep die maandelijks op vrijdagavond bij elkaar komt.

De mogelijkheid bestaat om te worden gehaald of gebracht met autovervoer indien u minder mobiel bent. Wilt u daarvan gebruik maken, stuurt u dan een bericht via het contactformulier op deze website, we nemen dan contact met u op.