Collectes

*) Houdt de muis pointer over het collecte doel (of houd collectedoel ingedrukt op mobiel apparaat), of klik op het collecte doel om het JUISTE rekeningnummer te zien…
DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
23 januari 2022 Diaconie Eigen Erediensten Ondersteuning gemeenten: toerusting voor werkers in de kerk
30 januari 2022 Diaconie Eigen Erediensten Jong Protestant: interactief aan de slag met de bijbel
6 februari 2022 Avondmaal collecte Eigen Erediensten Ouderen pastoraat
13 februari 2022 Diaconie Eigen Erediensten Onderhoud gebouwen
20 februari 2022 KIA/ Noodhulp Eigen Erediensten Ontmoetingsactiviteiten
27 februari 2022 diaconie Eigen Erediensten bloemenfonds
6 maart 2022 diaconie Eigen Erediensten ouderenpastoraat
13 maart 2022 avondmaal collecte Eigen Erediensten ontmoetingsactiviteiten
20 maart 2022 KIA/ Werelddiaconaat Eigen Erediensten plaatselijk jeugdwerk
27 maart 2022 diaconie Eigen Erediensten Missionair werk: jong en oud thuis in de kliederkerk
KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel
DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel
ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.