Collectes

DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
27 september 2020 Diaconie Eigen Erediensten Vredesweek / landelijk
4 oktober 2020 Diaconie Eigen Erediensten kerk en Israël (landelijk)

Israëlzondag

11 oktober 2020 Zelfregiecentrum Weert Eigen Erediensten bloemenfonds
18 oktober 2020 Kerk in actie/Wereld diaconaat Eigen Erediensten Onderhoud gebouwen
25 oktober 2020 Diaconie Eigen Erediensten NBG / Landelijk

Bijbelzondag / REGIONALE SDDM

1 november 2020 Kerk in Actie / Zending Eigen Erediensten Ontmoetingsactiviteiten

MDO / koor

8 november 2020 diaconie Eigen Erediensten jeugdawerk / landelijk
15 november 2020 diaconie Eigen Erediensten plaatselijk jeugdwerk

jeugddienst

22 november 2020 diaconie Eigen Erediensten ouderen pastoraat

laatste zondag kerkelijk jaar

29 november 2020 diaconie Eigen Erediensten pastoraat / landelijk

1e advent

KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel
DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel
ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.