Collectes

DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
19 september 2021 Diaconie Eigen Erediensten Plaatselijk jeugdwerk
26 september 2021 Kerk in Actie / Zending Eigen Erediensten Bloemenfonds
3 oktober 2021 Diaconie Eigen Erediensten Kerk en Israël
10 oktober 2021 Avondmaal collecte Eigen Erediensten Jong Protestant
17 oktober 2021 Kerk in Actie / Wereld Diaconaat Eigen Erediensten Ontmoetingsactiviteiten
KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel
DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel
ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.