Collectes

*) Houdt de muis pointer over het collecte doel (of houd collectedoel ingedrukt op mobiel apparaat), of klik op het collecte doel om het JUISTE rekeningnummer te zien…
DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
21 augustus 2022 diaconie
eigen eredienst
ouderen pastoraat
28 augustus 2022 diaconie
eigen eredienst
onderhoud gebouwen
4 september 2022 diaconie
eigen eredienst
jong protestant: de kerk, een thuis voor jongeren
11 september 2022 avondmaal collecte
eigen eredienst
ontmoetingsactiviteiten

startzondag
heilig avondmaal

18 september 2022 diaconie
eigen eredienst
plaatselijk jeugdwerk

iederkerk
jeugddienst

25 september 2022 kia / zending
eigen eredienst
oecumene

regionale dienst

2 oktober 2022 diaconie
eigen eredienst
kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden
9 oktober 2022 avondmaal collecte
eigen eredienst
missionair werk: nieuwe vormen van kerkzijn

heilig avondmaal

16 oktober 2022 diaconie
eigen eredienst
ouderen pastoraat
23 oktober 2022 diaconie
eigen eredienst
NBG
KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel
DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel
ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.