Collectes

*) Houdt de muis pointer over het collecte doel (of houd collectedoel ingedrukt op mobiel apparaat), of klik op het collecte doel om het JUISTE rekeningnummer te zien…
DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
30 oktober 2022 diaconie
eigen eredienst
ontmoetingsactiviteiten
6 november 2022 avondmaal collecte
eigen eredienst
ontmoetingsactiviteiten

MDO dienst
heilig avondmaal

13 november 2022 kia / zending
eigen eredienst
bloemenfonds

regionale dienst

20 november 2022 diaconie
eigen eredienst
ouderenpastoraat
27 november 2022 diaconie
eigen eredienst
pastoraat: samen gedenken in dorp of stadswijk
4 december 2022 diaconie
eigen eredienst
plaatselijk jeugdwerk
11 december 2022 avondmaal collecte
eigen eredienst
onderhoud gebouwen

heilig avondmaal

18 december 2022 diaconie
eigen eredienst
bloemenfonds
24 december 2022 ? nog niet bekend
25 december 2022 kia / kinderen in de knel
eigen eredienst
ontmoetingsactiviteiten

iederkerk
jeugddienst

KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel
DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel
ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.