Collectes


DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
1 november 2020

Kerk in Actie / Zending

Eigen Erediensten

Ontmoetingsactiviteiten

8 november 2020

diaconie

Eigen Erediensten

jeugdawerk / landelijk

15 november 2020

diaconie

Eigen Erediensten

plaatselijk jeugdwerk

jeugddienst

22 november 2020

diaconie

Eigen Erediensten

ouderen pastoraat

laatste zondag kerkelijk jaar

29 november 2020

diaconie

Eigen Erediensten

pastoraat / landelijk

1e advent

6 december 2020

avondmaalcollecte

Eigen Erediensten

ouderenpastoraat

2e advent / Heilig avondmaal

13 december 2020

diaconie

Eigen Erediensten

ontmoetingsactiviteiten

3e advent

13 december 2020

nvt

nvt

nvt

middag / KERK OP SCHOOT

20 december 2020

diaconie

Eigen Erediensten

missonair werk / landelijk

4e advent

24 december 2020

nvt

nvt

onkosten Budel

kerstnacht Budel


KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel

DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel

ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.


Deze pagina is geprint van:
https://www.bethelkerk-weert.nl/kerkdiensten_menu/collectes/
© 2020 https://www.bethelkerk-weert.nl