1

Collectes


*) Houdt de muis pointer over het collecte doel (of houd collectedoel ingedrukt op mobiel apparaat), of klik op het collecte doel om het JUISTE rekeningnummer te zien…

DatumCollecte 1Collecte 2Collecte 3Bijzonderheden
17 oktober 2021

Kerk in Actie / Wereld Diaconaat

Eigen Erediensten

Ontmoetingsactiviteiten

24 oktober 2021

Diaconie

Eigen Erediensten

Nederlands Bijbel Genootschap

31 oktober 2021

Diaconie

Eigen Erediensten

Plaatselijk Jeugdwerk

7 november 2021

Kerk in Actie / Zending

Eigen Erediensten

Ontmoetingsactiviteiten

14 november 2021

Avondmaal Collecte

Eigen Erediensten

Steunfonds Protestantisme Zuid Nederland

21 november 2021

Diaconie

Eigen Erediensten

Ouderen Pastoraat

28 november 2021

Diaconie

Eigen Erediensten

Landelijk Pastoraat


KERK *)
NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel

DIACONIE
NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel

ZENDING
NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Op dit moment kan of wil nog niet iedereen in de kerk aanwezig zijn, vele gemeenteleden volgen daarom de kerkdiensten thuis via internet.!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage deze maanden zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.