Samen de dienst maken

Samen de dienst maken

Samen de dienst maken is uit een puur praktische overweging, enkele jaren geleden, begonnen. Binnen de liturgiecommissie en de kerkenraad zijn gesprekken gaande geweest over hoe wij ons zouden moeten voorbereiden op een situatie dat er een zondag komt waarop er eenvoudigweg geen voorganger te vinden zou zijn. De vraag die voorlag was deze: “Kunnen we iets doen om de zondagse vieringen, de wekelijkse ontmoeting met de Heer en met elkaar ook op de goede manier laten doorgaan als het in de toekomst niet meer mogelijk is dat er elke zondag een predikant of een andere ‘bevoegde’ voorganger is?” SAMEN DE DIENST MAKEN is zeker ook bedoeld als een voorbereiding op zo’n situatie!

De eerste gedachte zou zijn terug te vallen op een vooraf geschreven preek en zelfs via de nieuwe media mee te kijken met een andere gemeente. Er leek en blijkt in de gemeente echter ook voldoende potentie om, met de juiste ondersteuning van een professional op dit gebied, als gemeente samen de dienst op te pakken en zo de viering in de actualiteit van alle dag door te laten gaan.

Er tekent zich langzamerhand een vaste groep af die zich wil inzetten voor de voorbereiding en/of de uitvoering. Gelukkig komen er daarnaast ook regelmatig weer ánderen in beeld. Dat is trouwens ook heel erg nodig, wil het project op den duur een kans hebben. Elke keer levert het ook weer de nodige ‘leermomenten’ op. Al doende krijgen we zo de nodige ervaring bij elkaar. Tot nu toe blijkt er duidelijk voorkeur te zijn voor dicht bij de ‘gewone ́ gang van zaken in onze vieringen te blijven. Maar tegelijk zijn we ook niet bang om het weleens heel ánders te doen als dat zo uitkomt.

En de predikant? Nee, die is er niet bij als zo’n dienst wordt gehouden. Maar die is wél bij de voorbereidingen betrokken. Want we denken dat dat ook in de toekomst zo kan zijn: een predikant (een ‘professional’) die een adviserende en begeleidende rol speelt: Het is duidelijk dat we er niet voor niets voor hebben gekozen deze opzet te noemen: ‘SAMEN DE DIENST MAKEN’! Samen, dat is zeker: samen met iedereen! Met hen die er echt voor gaan zitten om zo’n hele dienst ‘in elkaar te zetten’ en er dan op zondag ook echt ‘voor stáán’! Maar ook met degenen die niet zo gemakkelijk voor in de kerk gaan staan om teksten uit te spreken, maar wél willen meedenken, ideeën aandragen, enzovoorts. Én zeker ook samen met u en jullie allemaal, die op zo’n zondag niet thuisblijven (júist niet, zou ik denken!), maar er echt zíjn en zo méé SAMEN DE DIENST MAKEN!