Orde van dienst kerstavond 24 december 2019 Budel om 19.00 uur

In het protestants kerkje, Dr. A. Mathijsenstraat 6021 CL Budel

Voorganger: ds. Jolien Leeffers-van der Ploeg

Organist: Nol van Herpen

Met medewerking van het koor Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij

Voor de dienst: koorzang Matin Responsory ‘I look from afar’

Welkom

Lied 477 Komt allen tezamen

Bemoediging en groet

Lied 476 Nu zijt wellekome

Gebed

Koor: Ps 98 in chant

Lezing Jesaja 9: 1-7

Lied 444 Nu daagt het in het oosten

Koor: Away in a manger

Lezing Lucas 2: 1-20

Lied 483 Stille nacht

Overdenking

Koor: Personent Hodie

Lied 481 Hoor de engelen

Gebed – stilgebed – Onze Vader

Koor: O Holy night – A. Adam

Collecte

Zegen en gezongen amen

Slotlied: Ere zij God

A night sky Description automatically generated