Kostertaken

We hebben een koster nodig! Wat doet de koster? De koster regelt eens in de 4 weken dat het liturgisch centrum op zondagochtend is ingericht en dat het geluid tijdens de kerkdienst wordt geregeld. Hebben we geen koster, hebben we binnenkort af en toe geen geluid tijdens de dienst….dat kan toch niet?! Wie is bereid

Onrust

Het gaat een beetje moeizaam op de school op dit moment. De reden is dat ik twee leerkrachten heb gekort op hun salaris.

Dit heb ik om twee redenen gedaan. De eerste reden. Ze blijven de afspraken, die we samen gemaakt hebben, langs zich neer leggen.

De tweede reden. Het afhaken van twee sponsors. Het blijft hier een hels karwei. Werken met afspraken.

error: Content is beveiligd