MDO bericht uit Colombia: Nieuwe energie

[bws_pdfprint display=”pdf,print”] Nieuwe Energie

We zijn volop bezig met het komende schooljaar en voor het eerst in lange tijd met een positief gevoel. Vanaf maart vorig jaar is ons leven op zijn kop gezet door de corona. Al die tijd heb ik het gevoel dat we meer bezig zijn geweest met improviseren dan met les geven. Het is een constante puzzel geweest om de kinderen te bereiken om ze iets te leren. We hebben niet de kwaliteit kunnen brengen die we willen maar we hebben het wel veel beter gedaan dan de andere scholen in ons dorp. We hebben het afgelopen jaar elke maand rond de 20 families voedselpakketten gegeven omdat er geen geld was voor eten. Maar dat is verleden tijd. Vrijwel alle kinderen, ouders en leerkrachten hebben minimaal een vaccinatie gehad. Dit heeft tot gevolg dat iedereen weer wil dat de school weer normaal opengaat. Dat is waar we naar toegeleefd hebben. We kunnen weer de klas inlopen en kijken hoe ze het doen. We kunnen weer met de ouders en leerkrachten in gesprek in wat we kunnen verbeteren en hoe we dat aan gaan pakken. We kunnen de kinderen uit hun isolement halen en daardoor veel meer energie in het onderwijs stoppen. Ik word er bijna emotioneel van en barst van de energie om er tegen aan te gaan. En dat zal nodig zijn. Doordat we veel beter onderwijs hebben gegeven dan de andere scholen uit ons dorp krijgen we een vloedgolf van ouders en kinderen die naar onze school willen komen. Ouders en kinderen die het belang van onderwijs inzien en daar waren we naar opzoek. We zijn nog maar een week dicht en we hebben nu al meer dan 100 inschrijvingen. Maar we hebben onze beperkingen en we krijgen problemen. Met wat mikken en meten moeten we 150 kinderen kwijt kunnen. Maar dan moeten er wel extra tafels en stoelen komen. Het is vrijwel zeker dat ook een groter aantal boeken, schoolmaterialen en uniformen gesponsord willen hebben. De armoede is groot in het dorp, de economie ligt stil hier, en dus komt er vraag naar voedselpakketten. Wij hopen dat onze lezers en donateurs net zo enthousiast zijn als wij en dat ze vrienden en bekenden willen benaderen om een kind te sponsoren. Het enige wat werkelijk het verschil kan maken in een land, waar de armoede enorm is, dat is onderwijs. €125,00 per jaar zonder en €150,00 per jaar met studieboeken. Voor meer informatie mail naar adriaanvdvelden@hotmail.com

MDO Bericht uit Colombia: Respect

  [bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Respect

We hebben de afgelopen week wat af vergaderd en dat heeft in ieder geval een hoop duidelijkheid gebracht. Het belangrijkste is dat de leerkrachten zelf akkoord zijn gegaan met een salarisverlaging. We hadden de keus, of salarisverlaging of een einde maken aan het voedselprogramma.

We bezorgen elke maand aan 15 gezinnen een voedselpakket waardoor ze elke dag de beschikking hebben over 2 maaltijden. Heel veel respect voor de leerkrachten die unaniem aangaven dat het voedselprogramma voorrang heeft. Heel veel respect omdat ik weet dat we een paar leerkrachten hebben die het financieel zwaar hebben. Die moeten nu ook hopen op hulp van anderen. Zelf heb ik afgezien van de huur van de school maar daar begin ik al aan te wennen en ik kan dat doen met mijn buik vol. Geen enkel probleem.

We gaan ook voor digitaal onderwijs. De regering heeft verordend dat alle scholen weer open moeten. Dat was ook wel nodig omdat 45% van de Colombiaanse kinderen sinds het begin van de crisis geen onderwijs hebben gevolgd. Ze hebben daar ook bij aangetekend dat de scholen klaar moesten zijn om veilig onderwijs te kunnen geven. Voldoende handwas punten en het beschikbaar stellen van mondkapjes en gel. Dus de helft van alle scholen in Colombia zijn nog steeds dicht. Maar het ergste is de afstand van 1,5 meter tussen elkaar. Daarvoor moeten de klassen opgesplitst worden en kunnen de kinderen nog maar 2 of 3 keer per week naar de school. Daarbovenop komt nog het aantal ouders dat hun kind niet naar school wil sturen omdat we elke dag nog dik boven de 100 coronadoden hebben. Door al deze regels is het vrijwel zeker dat we zeker 50% aan onderwijstijd gaan inleveren. Wij hadden als een van de weinige scholen echter wel goed virtueel onderwijs. De hele week en met zeker 95% participatie van de kinderen. We moeten het nu wel gaan opfrissen. Het is begrijpelijk dat een gedeelte van de ouders er genoeg van hebben om hun kinderen de hele dag thuis te hebben die ze dan ook nog moeten helpen met hun onderwijs.

Dus moeten we ons virtuele onderwijs attractiever zien te maken. Meer video’s, meer projecten, meer groepsopdrachten zodat de kinderen weer meer contact met elkaar krijgen voor meer onderlinge communicatie. We weten dat de kwaliteit niet hetzelfde is als met klassicaal onderwijs maar we zijn het er allemaal mee eens dat dit nu de beste oplossing is.