MDO bericht uit Colombia: ALJADIS vierde klas

Toen ik jong was, dacht ik er nooit aan om in het onderwijs terecht te komen. Mijn dromen waren altijd om medicijnen te studeren, maar het was duidelijk dat de economische mogelijkheden van mijn ouders thuis niet voldoende waren om me die droom uit te laten komen. Daarna was ik van plan om voor professionele verpleegkunde te studeren, maar ook dat kon niet. Ik ben de derde van vijf kinderen en mijn twee oudere broers zaten al op de universiteit en de financiële middelen van mijn familie waren niet genoeg om ons drieën tegelijkertijd te laten studeren.

Op 22-jarige leeftijd trouwde ik, kreeg een meisje en een paar dagen later stierf mijn man bij een verkeersongeval. Enige tijd later begon ik boekhouding en financiën te studeren bij een openbare instelling, SENA, waarmee ik kon werken, ik ben doorgaan met een graad in openbare boekhouding. Ik ben opnieuw getrouwd en heb nog twee meisjes gekregen. Ik woon met mijn man en drie dochters in het centrum van mijn dorp, San Bernardo del Viento.

In 2019 kreeg ik de kans om te werken op de beste school in San Bernardo, de Liceo San Bernardo, en de waarheid is dat dit de beste ervaring van mijn leven is geworden. Ik kwam erachter dat kinderen ook kunnen onderwijzen, van hen kunnen leren, ze op veel manieren kunnen helpen is iets geweldigs. Een leraar is een collega, een vriend, een ouder, of tenminste zo voel ik me. ja, ik had nooit gedacht dat ik dat zou zijn, maar ik hou van wat ik doe en ik hoop dit nog heel lang te blijven doen.

 

 

 


Mijn naam is Aljadis Ballesteros Díaz, ik heb momenteel de leiding over het vierde leerjaar met 22 studenten. Elke dag proberen we een beetje de hiaten op te vullen die door de pandemie zijn achtergelaten in het onderwijs aan kinderen, het is niet gemakkelijk, maar met toewijding willen we dit gaan behalen.

We zijn een team; student – ouder – leraar, allemaal met hetzelfde doel, een betere toekomst zoeken voor onze kinderen. Ik heb de steun van mijn gezin, mijn jongste dochter maakt deel uit van de leerlingen van onze school en de twee oudste hebben ook op deze geweldige school gezeten.

Op dit moment is een van de belangrijkste doelstellingen om ervoor te zorgen dat de scholieren van het vierde leerjaar het schooljaar afsluiten met goed en begrijpend lezen, dat ze voldoende algemene kennis op gedaan hebben en dat ze de complete basis van mhatematica beheersen.

 

 

 

 

 


Een ander project waar we aan werken is het stimuleren van de kinderen om hun tuin thuis beter te gebruiken door het planten van groenten. Omdat ze daarmee niet alleen kennis opdoen, maar ook helpen bij het verbeteren van hun economische thuissituatie.

C:UsersadriaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.MSOBCBE169F.tmp

 

 

 

De joven jamás pensé ser educadora, mis sueños siempre fueron estudiar medicina, pero tenía claro que las condiciones económicas de mis padres no alcanzaban para regalarme ese sueño, entonces pensé en estudiar para enfermería profesional, pero tampoco lo pude hacer. Soy la tercera de cinco hermanos y mis dos hermanos mayores ya estaban en la universidad y los recursos económicos de mi familia no daban para que los tres fuéramos a la universidad al tiempo.

A mis 22 años, me case, tuve una niña y pocos días después mi esposo falleció en un accidente de tránsito. Tiempo después empecé a estudiar contabilidad y finanzas con una institución pública, EL SENA, con lo que pude trabajar, y pude continuar con la carrera de contaduría pública. Nuevamente me case y tuve dos niñas más, vivo con mi esposo y mis tres hijas en el casco urbano de mi pueblo San Bernardo del Viento.

En el año 2019, se me presento la oportunidad de trabajar en la mejor escuela de San Bernardo, el Liceo San Bernardo, y la verdad, es que esta ha sido la mejor experiencia de mi vida, poder enseñar a los niños, aprender de ellos, poder ayudarlos de muchas maneras es algo maravilloso, un docente es un compañero, un amigo, un padre, o por lo menos así me siento, si, jamás pensé serlo, pero me encanta lo que hago y espero seguir haciéndolo por mucho tiempo.


Me llamo Aljadis Ballesteros Díaz, actualmente tengo a cargo el grado cuarto con 20 alumnos, todos los días buscamos llenar un poco los vacíos que dejo la pandemia en la educación de los niños, no ha sido fácil, pero con esmero lo vamos a lograr. Somos un equipo; alumno – padre de familia – docente, todos con el mismo objetivo, buscar un mejor futuro para nuestros niños.

 

 

 

 

Cuento con el apoyo de mi familia, mi niña menor hace parte de la familia liceísta, y las dos mayores también hicieron parte de esta gran escuela.

En este momento uno de los proyectos más importante es lograr que los niños liceístas para el grado cuarto, terminen el año escolar con una buena lectura y comprensión lectora, en el área de humanidades, y que puedan resolver cualquier problema en los que utilicen las operaciones básicas de las matemáticas.

 

 

 

 

 

Otro proyecto al cual le estamos trabajando, es incentivar a los niños en la utilización de los patios productivos, ya que con estos no solo se adquiere el conocimiento, también se ayuda en la economía del hogar.

 

 

 

 

 


MDO Bericht uit Colombia: Zaaiproject

Dit is de informatie die de leerkrachten, de ouders en de kinderen hebben gehad voor het zaaiproject.

Om het zaaiproject goed te kunnen volgen heb ik minimaal eens in de 4 weken een evaluatie nodig van het project.

Welke zaden er gezaaid zijn, hoeveel er zijn uitgekomen, waarom er zaden zijn die niet zijn uitgekomen. Deze opnieuw inzaaien en aangeven wat er gedaan is om ze nu wel uit te laten komen.

Wanneer de plantjes zijn uitgezaaid en hoe. Wat er gedaan is en moet worden gedaan om er een oogst mee te behalen. Wat de opbrengst is aan groenten van een zakje zaaigoed in kilo’s en in geld. Een evaluatie van wat goed is gegaan en wat niet goed is gegaan van elke groente en wat er moet gebeuren om de volgende keer alles goed te laten gaan.

We gaan net zolang door totdat elke zakje zaaigoed een optimale opbrengst gegarandeerd.

Het hele project moet goed beschreven en gedeeld worden met de leerlingen en hun ouders. Met de opgedane kennis moet eenieder in staat zijn om voedsel en inkomen te realiseren.

Het machtigste wapen wat er bestaat is kennis.

Ik had niet verwacht dat dit project met zoveel enthousiasme zou worden ontvangen. Zeker niet na het moeizame begin. We begonnen met 3 klassen maar dat zijn er nu 6 geworden. Alle kinderen wilden deelnemen. Het hele dorp weet dat we een schooltuin hebben en zijn nieuwsgierig geworden. Ik krijg ook foto,s van inwoners die ook ingezaaid hebben thuis. We hebben nu 6 groentesoorten gezaaid en gaan door totdat alle zaden worden omgezet in eten.

We zijn alweer bezig met het volgende project, het belang van gezonde voeding. We kunnen wel groenten zaaien maar de kinderen hier hebben nog nooit groenten gegeten en dus moeten we uit gaan leggen hoe belangrijk dit is voor hun gezondheid.

We gaan door totdat we die vervloekte honger onder controle krijgen.

De tomatenzaden zijn de eerst die uitgekomen zijn.

   

 

 

 

 

 

 


MDO bericht uit Colombia: Zaaiproject

Zaaiproject.

We zijn begonnen met ons zaaiproject. De rust is wedergekeerd in het land. Er worden nog wel wat dreigementen verstuurd via de sociale media maar de mensen hebben geld nodig maar ook eten. Door het platleggen van een deel van het land waren ook de winkels leeg. Ook zijn de prijzen van de producten die er nog waren enorm gestegen.

Dat heeft ervoor gezorgd dat de bevolking niet meer binnen was te houden en is gelukkig alles weer normaal aan het worden. Gevolg van dit alles is ook dat er enorm veel belangstelling is ontstaan bij de ouders om deel te nemen aan het zaaiproject. Het idee dat ze eten in huis zouden hebben gehad toen de winkels zowat leeg waren heeft er zeker aan bijgedragen. Maar we willen zekerheid dat elke cent 100% rendement gaat hebben. We zijn begonnen met de aanleg van een groentetuin op het schoolterrein.

We gaan het project doen met de kinderen uit de derde, vierde en vijfde klas. Dat zijn 66 kinderen. Afgelopen maandag hebben de kinderen uitleg gekregen hoe ze de grond moeten bewerken. Ook heeft elke kind 3 plastic zakken die ze gebruiken om planten in op te laten groeien gevuld met zand vermengd met meststoffen. Aji [zoete paprika] tomaten en aubergine zaadjes hebben ze verdeeld over de drie zakken. De zakken met de zaadjes hebben ze vervolgens in onze nieuwe groentetuin geplaats. We gaan eerst de kinderen begeleiden hoe ze de zaadjes moeten onderhouden. Elke groente heeft zijn eigen manier van groei en ze moeten leren hoe ze dat moeten doen. Alles wordt door de kinderen gedetailleerd beschreven zodat ze later een draaiboek hebben om het thuis over te doen. Zodra de eerste oogst in zicht komt krijgen de kinderen weer een aantal zakken gevuld met zaad maar dan gaan deze mee naar huis. We hebben gekozen voor deze manier omdat zo elk kind deel kan nemen. Lang niet elk kind heeft grond beschikbaar om iets te zaaien. We moeten nog uitwerken wat we met de opbrengst gaan doen of we die mee naar huis geven of dat we deze door de kinderen laten verkopen. Zo zouden ze continu door kunnen gaan met zaaien en daaraan ook nog geld over houden. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat alles gaat verlopen zoals we willen. We zitten in de tropen en het klimaat is iets heftiger en onvoorspelbaarder dan In Nederland. Al krijg ik het idee dat we wel naar elkaar toegroeien wat klimaat betreft.

 

 

 

 

 

 

 


MDO bericht uit Colombia: Eerste bericht op social media wat binnenkwam

Dit was het eerste bericht dat in Colombia via de sociale media de huiskamers binnen kwam. Hierin staat dat de gaitanistas [ clan de golfo ] verordend dat iedereen vanaf 5 mei binnen moet blijven en niet mag gaan werken. Diegene die hier geen gehoor aan geven lopen het risico dat ze dit niet overleven.

Dit bericht is verstuurd omdat ze kwaad zijn dat Colombia hun leider [Otoniel] heeft uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Inmiddels zijn we een aantal dagen verder en zijn er een dikke 200 bussen, vrachtwagens en personenauto’s aangestoken en hebben ze zeker 20 personen vermoord.

Je zou er onderhand een dikke sik van krijgen. Twee jaar Corona, oorlog in de Oekraine en nu dit weer. De mensen hebben het al zo moeilijk om iedere dag eten op tafel te krijgen en nu krijgen ze er dit ook nog bij. Het speelt zich voornamelijk af aan de kust en de noordelijke provincies. Het is in en in triest om te zien hoeveel macht deze bende nog steeds heeft in Colombia.

Wij hebben er geen last van omdat we in de stad [Cartagena] wonen maar in het dorp durft niemand de straat op te gaan. De mensen krijgen bericht wanneer ze de straat op mogen om eten te kopen en verder meteen weer naar binnen. De scholen zijn dicht en ik krijg het niet voor elkaar om de leerkrachten virtueel les te laten geven. De angst is te groot. Tot 9 mei zou iedereen binnen moeten blijven maar die datum hebben ze verlengd.

Hoelang dit nog gaat duren en vooral hoe de regering dit op denkt te lossen weet niemand. Een ding is zeker, de mensen kunnen niet lang meer binnenblijven omdat er geen geld meer is. Als ze niet kunnen werken komt er ook geen geld binnen. Laten we hopen dat dit niet lang meer gaat duren en dat er niet nog meer slachtoffers vallen.

En paro armado ELN ejecutó 10 atentados en 4 departamentos

C:UsersadriaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.MSO81F4BFBA.tmp

Paro armado en Antioquia deja 30 municipios afectados y 18 carros quemados