MDO bericht uit Colombia: Hoge ambities

deel bericht:

Hoge ambities.

We zijn heel blij met onze nieuwe directrice. Ze is enthousiast en wil zich heel graag bewijzen. In de gesprekken die we met elkaar hebben gehad heeft ze aangegeven dat ze er alles aan wil doen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dat zei ze niet tegen dovenmansoren. We hebben nogal wat verbeteringen op ons lijstje staan.

Afgelopen jaar bleek dat 50% van onze leerlingen na het afsluiten van hun studie op onze school begrijpend kunnen lezen. Landelijk is dat 35% maar we vinden dit percentage veel te laag. De doelstelling voor komend schooljaar is dat 75% van de kinderen bij het verlaten van onze school begrijpend kunnen lezen.

Om dit te realiseren gaan we elke week 6 uur meer lesgeven. Lesuren die vooral ingezet gaan worden om de kinderen te stimuleren om hun hersenen te gaan gebruiken. Projecten, discussies, probleemstellingen en nog een hele rits meer aan activiteiten.

Om onze leerkrachten mee te krijgen hebben we een loonsverhoging van 200.000 pesos per maand toegezegd. [€45,00] Een betere motivatie is niet mogelijk hier. Die willen aan de gang.

Om te kunnen controleren hoe het gaat met de kwaliteitsverbetering gaan we 4 keer per jaar de kinderen toetsen op hun kennis. Dit laten we doen door een extern bedrijf zodat we zeker weten dat de behaalde resultaten ook echt de werkelijkheid weergeven.

Deze toetsen kosten 8000 pesos per toets per leerling. Dat is 32000 pesos per jaar per leerling. [€8,00] We willen dat de ouders hier de helft van gaan betalen. Het gaat om de ontwikkeling van hun kind en we willen duidelijk maken dat dit geld mag kosten. De andere helft gaat de school betalen.

We willen kinderen die gemotiveerd zijn en ouders die voor 100% achter goed onderwijs staan. Dat betekent dat we heel veel moeten gaan communiceren met ouders en kinderen. Dat betekent ook dat we streng moeten selectioneren aan de poort om zeker te weten dat we gemotiveerde kinderen krijgen.

De plannen zijn ambitieus en om ze te behalen zullen we elkaar heel veel moeten helpen. Er gaan heel veel problemen komen en dus gaan we de komende week heel veel vergaderen met elkaar om de meeste problemen die we verwachten ta gaan bespreken. Alles wat we vooraf opgelost krijgen is winst.

De school gaat 23 januari open en ik heb er nu al ongelofelijke zin in.