Zondag 10 februari 2019

3 februari 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2

voor de Bethelkerk in Weert
Zondag 10 februari

 

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)
OM TE BEGINNEN
orgelspel en stilte
bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed
….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN
allen gaan staan
♫ psalm 71: 1,2,3
allen gaan weer zitten
smeekgebed
♫ gezongen of gesproken kyrie 299e
♫ gloria 299e
NADEREN OM TE HOREN
groet
De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U
gebed van de zondag
….. door Jezus Christus, onze Heer.
AMEN.
♫ Kinderlied: 82
de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst
lezingen uit het oude testament: Esther 3
♫ lied 912: 1,2,5,6
lezing Esther 4
♫ lied 138
verkondiging
muziek
♫ lied: 500

BIDDEN EN GEVEN
voorbeden
van achter de tafel, de voorbeden kunnen worden beantwoord met een gesproken of gezongen responsie; 368c
stil gebed
onze Vader
inzameling der gaven
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG
allen gaan staan
♫ lied 869: 1,2,6,7
zegen, met gezongen ‘Amen’