Zondag 10 maart 2019

5 maart 2019 Uit Door Bethelkerk Weert

Afbeeldingsresultaat voor barmhartige samaritaan

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 15: 1 en 2

Inleiding thema: Wie is mijn naaste?

Klimaatlied

Gebed om ontferming

Lied 221: 1, 2 en 3 (zo vriendelijk en veilig als het licht)

Leefregel

Lied 315: 1 (Heb dank, o God van alle leven)

Groet

Gebed vooraf aan de Schriftlezing

Kindermoment

Kinderlied: Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen

Projectlied (Wij bidden om een nieuw begin)

Begin van de nevendienst

Schriftlezing: Deut. 6:1-12

Lied 786: 1 (We zingen God ter ere)

Schriftlezing: Lucas 10:25-37

Lied 793: 1 (Bron van Liefde, licht en leven)

Verkondiging

Muziek

Lied 995: 1 en 2 (O vader trek het lot u aan)

Gebed, voorbede, stilte, Onze Vader

Collecte: Kerk in Actie: voorjaarszending, eigen erediensten, bloemenfonds

Lied 1010: 1, 3 en 4 (Geef vrede Heer geef vrede)

Zegen

Gezongen amen