Zondag 23 juni 2019

Orde van dienst voor zondag 23 juni 2019 Weert

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied 89: 1 en 5 (Ik zal zo lang ik leef)

Thema: Uitgezonden om te getuigen, tot aan de wederkomst.

Gebed om ontferming en vooraf aan de Schriftlezing

Kindermoment

Lied 8b: 1, 2, 3, 4 en 5 (Zie de zon, zie de maan) (koortje)

Lied: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (koortje)

Begin van de kindernevendienst

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10

Lied: 772: 1-4 (Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien)

Schriftlezing: Mat. 10: 16-33

Lied: 756: 1, 6 en 7 (Laat komen, Heer, uw rijk)

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 747: 1, 4 en 5 (Eens komt de grote zomer)

Gebed

Collecte

Kinderen terug

Lied Laat de kinderen tot mij komen (koortje)

Slotlied 418: 1, 2 en 3 (God schenk ons de kracht)

Zegen en gezongen amen

Kinderkoortje


Deze pagina is geprint van:
https://www.bethelkerk-weert.nl/orde-van-dienst-23-juni-2019-medewerking-kinderkoortje/
© 2020 https://www.bethelkerk-weert.nl