Pastoraat

Pastoraat is: omzien naar elkaar. In de gemeente van de Heer zijn mensen aan elkaar gegeven om naar elkaar toe de Heer te ‘representeren’. Daarbij is aandacht voor elkaar van belang, en zorgen dat niet ‘vergeten’ wordt. Belangrijk is zeker ook dat er bijzondere zorg is voor wie kwetsbaar is, of ‘beschadigd’ door het leven. Toegespitst: het gaat om ‘aandacht voor elkaar’ om elkaar zo te bewaren bij het heil, bij de hoop, van de liefde van God ons gegeven. Pastoraat en diaconaat zijn hierin nauw met elkaar verbonden: de ‘geestelijke’ en de ‘materiële’ kanten van mens-zijn vormen een eenheid!

Mocht u contact met ons willen opnemen voor informatie of een gesprek, dan kan dat via de pastoraal ouderling, die bereikbaar is op tel.nr. 06-45790216 of via e-mailadres bethelkerk@bethelkerk-weert.nl

Ouderenmiddagen

Koffie met oor

Impulsavond

Huiskamertreffen