Predikant

De kerkelijke gemeente Weert-Budel heeft op dit moment geen predikant. Er wordt door de kerkenraad in overleg met de gemeente gewerkt aan het voorbereiden van een profielschets en instellen van een beroepingscommissie.

Mocht u contact met ons willen opnemen voor informatie of een gesprek, dan kan dat via de pastoraal ouderling, die bereikbaar is op tel.nr. 06-45790216 of via e-mailadres bethelkerk@bethelkerk-weert.nl