Rekeningnummers

KERK*:          NL45 RABO 03737 11 921 tnv CvK Protestantse gemeente Weert – Budel

DIACONIE:   NL51 RABO 01359 22 909 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel

ZENDING:     NL55 RABO 01499 30 704 tnv Diaconie Protestantse gemeente Weert – Budel inzake zending.

 

*Rekening te gebruiken voor vrijwillige bijdragen, bloemenfonds, collectebonnen en abonnement Bethelkoerier: graag duidelijk vermelden.

Bij corona-periodes is het niet mogelijk om gezamenlijk op zondagochtend de kerkdienst te vieren. Het alternatief van beelduitzendingen, in samenwerking met de gemeenten Maasbracht, Roermond en Venlo is hiervoor een fantastisch alternatief. Wat mogen we blij en dankbaar zijn voor de huidige digitale mogelijkheden!

Het ‘nadeel’ van online kerkdiensten is echter het gebrek aan de mogelijkheid om te collecteren. Terwijl zowel de DIACONIE als de KERK uw bijdrage niet kunnen missen.

Mogen wij u vragen om uw collectebijdrage in die periodes zelf over te maken op bovengenoemde rekeningnummers?

Zowel de DIACONIE als het CVK willen u bij voorbaat HEEL HARTELIJK BEDANKEN.