Wat geloven wij

 

Naar aanleiding van onderling gesprek tijdens onze startzondag (7 januari 2018) is onderstaande geloofsbelijdenis (opnieuw) geformuleerd.

Wat wij geloven is niet in een enkel woord te vangen. Door de geografische ligging is onze protestantse gemeente een samenstelling van mensen met een diverse christelijke achtergrond.
We hebben respect voor elkaars mening en laten elkaar in de eigen waarde. De eenheid in verscheidenheid is voor ons een groot goed.

Wij geloven in één God
Die met liefde alles heeft geschapen
alles onderhoudt en draagt
Die als een Vader altijd voor ons zorgt

Wij geloven in Jezus Christus
Hij is Gods zoon en mens zoals wij
Zijn liefde maakt ons vrij
Hij staat naast ons en verbindt ons
met God en met elkaar
op weg naar Gods nieuwe wereld

Wij geloven in de Geest van God
Die ons met liefde helpt en troost
Die ons inspireert en kracht geeft
Gods adem die ons opwekt tot nieuw leven