2019-09-15 Abraham

[bws_pdfprint display=”pdf,print”] Kerk op Schoot over het verhaal van Abraham en Sara. Heerlijk genieten voor kinderen en ouders, en voor mij als voorganger… 😀