2019-09-22 Cultureel Lint – Bethelkerk

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Programma in de Bethelkerk

13:30 – 14:00             Bethelkoor

14:30 – 15:00             Clarinet Choir Weert

15:00 – 15:30             Talentenpresentatie Rick en Limburgse Bond van Muziekgezelschappen

15:30 – 16:00             Klein Orkest (met o.a. Janneke van Reenen)

16:00 – 16:30             Zilvie (een koor voor mensen met een beperking)

meer info op de website van Cultureel Lint


2019-09-14 Open monumentendag

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Klik op de QR code om de link te openen

Bethelkerk

Maaspoort 30, 6001 BP Weert
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur

 


In de jaren zestig van de zestiende eeuw was ook in Weert het nodige te merken van de reformatie. Rond 1566/1567 was er een periode dat er in de Martinuskerk zeer ‘protestants’ werd gepreekt! Daarna is de protestantse invloed bijna volledig teruggedrongen. In de achttiende eeuw waren er eigenlijk géén protestanten mee in Weert. Rond 1850 werd de Hervormde gemeente Weert gesticht, die het de eerste jaren met beperkte middelen en gebrekkige behuizing moest doen.

In 1912 kwam er een mogelijkheid om een kerk en pastorie aan de Maaspoort te bouwen. Het markante gebouw is ontworpen door een bijzondere architect: dr.lr. G.W van Heukelom. Het gebouw is in 1991 aangewezen als gemeentelijk monument. Toen in 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich verenigden tot de Protestantse Kerk in Nederland was dat 00k in Weert snel geregeld. Bij de bouw in 1912 is boven de ingang een steen aangebracht met de woorden: ‘Gewisselijk is de Heer aan deze plaats’. Dit komt uit het verhaal van aartsvader Jacob, waar hij een ontmoeting heeft met de Eeuwige (Genesis 28 vers 16). Jacob noemde die plaats ‘Bethel’: huis van God. Vandaar Bethelkerk. De Protestantse kerk van Weert is een zeer open gemeente, iedereen is welkom! Aandacht is er voor de vieringen in de Goede Week (de week voor Pasen). Dit organiseren we samen met onze Rooms Katholieke zusters en broeders. Rond de Kerst is er een gezamenlijke zangdienst. Er worden gespreksgroepen en lezingen gehouden over tal van onderwerpen. Elke zondag is er een dienst om 10.00 uur waarbij iedereen is uitgenodigd.

Plekken van plezier

Van 13.00 tot 14.00 uur pianoconcert door Joanne Matsinger.
Van 15.00 tot 15.45 zingt het koor Capella Sine Vinculis.