AVOND OVER KERKMUZIEK

Kerkmuziek heeft vele vormen en uitingen. Wie belangstelling heeft voor muziek in de kerk, krijgt de kans om meer te horen over de geschiedenis, de gereedschappen die dominees en andere liturgie-samenstellers ter beschikking hebben om te komen tot een liederenkeuze in de dienst.

Maandag 24 oktober om 20:00 uur bent u welkom bij de Protestantse Bethelkerk in Weert.

In het eerste deel van de avond wordt de geschiedenis van de (kerk)muziek belicht en enkele eigenaardigheden besproken.
Het tweede deel van de avond gaat over de tools die samenstellers van orden van dienst ter beschikking hebben en belichten we het Liedboek uit 2013, dat inmiddels door de synode niet langer als ‘een proeve’ is gekwalificeerd.

De avond wordt verzorgd door Jefta van Garderen en is een vervolg op een heel korte presentatie tijdens een eerdere startzondag. Er is naast een verhaal van Jefta ook een interactie onder elkaar voorzien. Ook is er volop ruimte voor vragen en opmerkingen.

Voor deze avond heeft u geen voorkennis nodig en ook hoeft u geen noten te kunnen lezen.

Waar: Gemeentecentrum van de Bethelkerk, Maaspoort 30, Weert,
Wanneer: 24 oktober 20:00 uur,

Contact persoon: Jefta van Garderen, E-mail: activiteit@bethelkerk-weert.nl
De toegang is gratis; wel wordt een bijdrage gevraagd voor de koffie en thee.

 

Kerk op schoot – algemene informatie

Sinds 9 september 2018 wordt ongeveer 6 keer per jaar Kerk op schoot georganiseerd voor de allerkleinsten met hun (groot)ouders. Dit gebeurt op zondagmiddag om 15.30 uur.

Kerk op schoot vindt plaats in de kerkzaal. We beginnen altijd met het aansteken van de Paaskaars en vervolgens gaat dominee Beer bij alle kinderen langs en zingt zijn liedje: ‘Hallo, hallo, hallo, welkom bij kerk op schoot, hallo, hallo, hallo, wie ben jij?’

Vervolgens is het een speels programma met een afwisseling van een kort fragment van een bijbelverhaal, een liedje en een activiteit. Het programma duurt ongeveer een half uur. Tot slot drinken we samen nog iets in het gemeentecentrum achter de kerk.

Voor meer informatie bijvoorbeeld over de data: ds. Jolien Leeffers (06-27550194)