Zondag 1 maart 2020 Doop- en jeugddienst

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 8b (zie de zon)

Inleiding thema ‘Water’ en Paasproject

Filmpje

Projectlied

Gebed

Kinderen blijven in de kerk

Lezing Psalm 104: 1, 10-14 (BGT)

Lied 978: 1, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)

Lezing Joh. 4: 7-14 (BGT)

Lied 339a (U komt de lof toe)

Uitleg bingo

Verkondiging

Orgelspel

Lied 344: 1, 2, 3 (Wij geloven één voor één)

Gebed

Perzisch lied

Collecte

Lied 348: 1 en 3 (Heer van uw kerk)

Doop

Lied 348: 9

Aanbieden kaars, boek en iets van de kinderen

Slotlied 416: 1, 4 (Ga met God)

Zegen en gezongen amen