Zondag 1 September 2019

WEERT, 1 SEPTEMBER 2019

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

ORGELSPEL EN STILTE

Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

DREMPELGEBED

….. door Jezus Christus, onze Heer. AMEN

ALLEN GAAN STAAN

PSALM 136: 1, 2, 12, 13

ALLEN GAAN WEER ZITTEN

SMEEKGEBED

GLORIA: lied 302: 1, 4

NADEREN OM TE HOREN

GROET

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

GEBED VAN DE ZONDAG/OM DE OPENING VAN HET WOORD

KINDERLIED 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat

DE KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIENST

SCHRIFTLEZING: Deutronomium 24: 17 –- 22

lucas 14: 1 –- 14

LIED 763: 1, 2, 3, 4, 5

PREEK

MUZIEK

LIED 990: 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

BIDDEN EN GEVEN

VOORBEDEN

stil gebed
Onze Vader

INZAMELING DER GAVEN

DE KINDEREN KOMEN TERUG

GEZEGEND OP WEG

ALLEN GAAN STAAN

LIED 425

ZEGEN met gezongen ‘Amen’


Deze pagina is geprint van:
https://www.bethelkerk-weert.nl/zondag-1-september-2019/
© 2020 https://www.bethelkerk-weert.nl