Orde van dienst zondag 15 november 2020 – Jeugddienst

[dkpdf-button]
Orde van dienst

Zondag 15 november 2020 – jeugddienst

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Muziek

Welkom en mededelingen

Muziek

Bemoediging en groet

♫ Lied Stil mijn ziel wees stil (Opwekking 717)

Inleiding thema: niet oordelen

♫ Lied Oordeel niet (Elly en Rikkert)

Gebed

Lezing 1 Korintiërs 4: 1-5 BGT

♫ Lied Vooroordeel (Gerald Troost)

Verkondiging

Lezing Johannes 8: 3-11 BGT

♫ Muziek: Mooi van Marco Borsato

Jeruzalema dansje door de jeugd

Foto’s van activiteiten jeugd

Gebed

Onze Vader

Collecte doelen

♫ Slotlied Ben je groot of ben je klein (Opw. voor kinderen 018)

Zegen en gesproken amen

Afbeelding met vloer, binnen, persoon, groep Automatisch gegenereerde beschrijving