Zondag 16 februari 2020

Bevestiging Pauline Kwast als predikant geestelijk verzorger van de Stichting Land van Horne en viering van het Heilig Avondmaal

Voorgangers: ds. Jolien Leeffers en ds. Pauline Kwast

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied 276: 1, 3 (Zomaar een dak)

Gebed om ontferming

♫ Glorialied 8b: 1, 4, 5 (Zie de zon)

Bevestiging ds. P. Kwast

♫ Lied 972: 3 en 5 (Hier staan wij)

♫ Lied 360: 1 en 3 (Kom Schepper, Geest)

♫ Lied 972: 10 (Geloofd zij God die eeuwig leeft)

Groet

Gebed

♫ Kinderlied (Wij gaan voor even uit elkaar 1, 3)

Kinderen naar de kindernevendienst

1e lezing Exodus 2: 1-10 (NBV)

♫ Lied 119a: 1, 2 (Uw Woord omvat)

2e lezing Matteüs 5: 17-26 (BGT)

♫ Lied 119: 3, 4

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 840: 1, 2, 3 (Lieve Heer)

Gebed, voorbede, stilgebed

♫ Perzisch lied (Onze Vader)

Collecte

Kinderen komen terug

Geloofsbelijdenis van Weert

Viering Heilig Avondmaal

♫ Tafelgebed lied 403c (Danken wij de goede God)

Onze Vader

Nodiging

♫ Lied 568a (Ubi caritas)

Vredegroet

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

♫ Slotlied 423: 1, 2, 3 (Nu wij uiteengaan)

Zegen en gezongen amen