1

Zondag 17 januari 2021 om 16 uur: Oecumenische viering

Oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de eenheid op zondag 17 januari 2021 om 16 uur vanuit de Bethelkerk

Voorgangers uit de verschillende kerken

Met medewerking van Capella Sine Vinculis o.l.v. Bea van der Kaaij

 

Welkom (vanuit de oecumenische werkgroep)

♫ Openingslied 975: 1, 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Inleiding

Lofprijzing

Lezing: Johannes 15: 1-17

♫ Lied 568a (Ubi caritas)

Gebeden

♫ Koor: If ye love me (van Th. Tallis)

Lezing: 1 Kor. 1: 9-10

♫ Lied 986: 2 (Door God bijeen vergaderd)

Gebeden

Groet van vrede

♫ Koor: Through the day Thy love has spared us (van Ph. Moore)

Lezing: Openbaring 7: 9-12

♫ Lied 885: 1, 2 (Groot is Uw trouw, o Heer)

Voorbeden

Overdenking

Onze Vader

♫ Lied 970: 1, 2, 3 (Vlammen zijn er vele)

Zegen

♫ Slotlied: 425: 1 (Vervuld van uw zegen)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.