Zondag 2 februari 2020 MDO dienst m.m.v. het Bethelkoor

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Welkom en mededelingen

Muziek Koor: ‘Alles was ihr tut’ en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied 8b (Zie de zon)

Inleiding thema ‘Regenboog’

Kyriëlied (melodie lied 310)

Lied koor ‘This world’

Groet

Gebed voor de Schriftlezing

Kinderfilmpje over Noach

Kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing Genesis 9: 8-17

Lied 163a: 1, 3 en 4 (Zeshonderd jaar is Noach oud)

Lezing Openbaring 10: 1-11

Lied koor ‘Longing for light’

Verkondiging

Orgelspel

Lied koor ‘Make me a channel of your peace’

Lied 344: 1, 2 en 3 (Wij geloven één voor één)

Gebed

Perzisch lied

Collecte (Rob)

Slotlied 423: 1, 2 en 3 (Nu wij uiteengaan)

Zegen en gezongen amen

Koor: ‘Clare benediction’

Afbeelding met gras, regenboog, natuur, buiten Automatisch gegenereerde beschrijving