Orde van dienst zondag 22 december 2019 Weert

Belijdenis en doop, 4e advent

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Psalm 24: 1 en 5 (De aarde en haar volheid zijn)

Inleiding thema

Gebed om ontferming

Lied 1005: 1 en 2 (in Nederlands en Engels)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment en kinderlied We gaan voor even uit elkaar

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Rom. 1: 1-7 (ook in Perzisch)

Lied 339a (U komt de lof toe)
Verkondiging

Muziek

Lied 498: 3 en 4 (Hef uw hoofden, kleine mensen)

Gebed, Onze Vader
Perzisch lied (over HG, met Halleluja)

Collecte: diaconie, eigen erediensten, oecumene

Kinderen komen terug met doopwater

Openbare geloofsbelijdenis en doop

Lied 340b (staande)

Toezingen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

De doopkaarsen en doopkaarten en cadeaus

Slotlied

Zegen met gezongen amen