Zondag 22 maart 2020 Bethelkerk Weert

Deze dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl (klik op de link hieronder…) en is niet te bezoeken in verband met het Coronavirus.

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Psalm 103: 5, 9 (Zoals een vader)

Projectlied

Inleiding thema: Judas (in deze 40-dagentijd)

Gebed om ontferming

♫ Lied 381: 1 (Genadig Heer)

Groet en Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing: Jesaja 55: 6-8

♫ Lied 25a: 1, 2 (Mijn ogen zijn gevestigd)

Lezing Mat. 26: 1-5, 14-25, 47-56 en Mat. 27: 1-5

♫ Lied 538: 1 (Een mens te zijn op aarde)

Verkondiging en muziek

♫ Lied 344: 1, 2, 3 geloofsbelijdenis (Wij geloven)

Gebed en Perzisch lied

Collecte: zelfregiecentrum, eigen erediensten, ouderenpastoraat

♫ Slotlied 675: 1, 2 (Geest van hierboven)

Zegen met gezongen amen

Afbeeldingsresultaat voor judas