protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 2 / 23-02-2020

voor de Bethelkerk in Weert

welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)

OM TE BEGINNEN

orgelspel en stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed: V: God, keer U om naar ons toe

A: en doe ons weer leven met hart en ziel.

AMEN

allen gaan staan

♫ psalm 65: 1, 3 Nieuwe Liedboek (NLB)

allen gaan weer zitten

smeekgebed,

V: Eeuwige God, ver boven ons uit

maar ook naast ons, als eén van ons,

A: God die in ons woont

V: wij danken U voor het leven

A: voor goedheid en vergeving, inspiratie en gemeenschap.

V: Wij bidden om ontferming voor een wereld vol onmacht en onrecht

A: waarin mensen rusteloos op zoek zijn naar zin, naar zichzelf, naar U.

V: Wij bidden voor de mensen dicht om ons heen

A: op wie wij aangewezen zijn.

V: Wij bidden voor onszelf,

A: God ontferm U over ons, kom ons tegemoet.

Amen

♫Loflied: psalm 33: 1,5

NADEREN OM TE HOREN

groet

De Heer zij met U
DE HEER ZEGENE U

GEBED VAN DE ZONDAG

♫ Kinderlied 227

de kinderen gaan – met het licht van de paaskaars – naar de kindernevendienst

lezingen uit het eerste testament: Genesis 1: 1-5, 14-18, 26 en 27 (NBV).

♫ lied 162: 1, 4, 6

lezing uit het evangelie Mattheus 5: 38 – 48 (NBV)

kort muziek

verkondiging

muziek

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

stil gebed

onze Vader

inzameling der gaven

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

GEZEGEND OP WEG

allen gaan staan

♫ lied 837: 1, 3

zegen, met gezongen ‘Amen’