1

Zondag 24 November 2019

protestantse gemeente Weert-Budel

ORDE VAN DIENST 24 november 2019

voor de Bethelkerk in Weert
laatste zondag kerkelijk jaar

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en Drempelgebed

Lied: ♫ Psalm 73: 10 (Wie heb ik in de hemel, Heer)

Inleiding thema: In Gods hand

Gebed om ontferming

Loflied ♫ Psalm 73: 9 (Nu blijf ik bij u voor altijd)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment

Kinderlied filmpje Weet je dat de Vader je kent

Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Jes. 49: 13-16

♫ Lied 23b: 1, 2 en 5 (De Heer is mijn herder)

Lezing: Luc. 23: 44-49

♫ Lied Psalm 31: 4 (In uwe handen, God almachtig)

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 614 (Halleluja! Ontwaak ik, nog ben ik bij U)

Gedenken overledenen

♫ Lied 735: 1 en 4 (Gij, die de mens geschapen hebt)

♫ Lied 960: 3 (Hun naam staat vaster dan in steen)

Voorbeden, met stil gebed, Onze Vader

Perzisch lied

Collecte

De kinderen komen terug

♫ Slotlied 423: 1, 2 en 3 (Nu wij uiteengaan)

Zegen met gezongen amen

C:\Users\Stefan\Desktop\maxresdefault.jpg