Zondag 31 mei 2020 Online dienst Pinksteren

28 mei 2020 Uit Door Bethelkerk Weert

Orde van dienst Pinksteren

Weert en Maasbracht op 31 mei 2020

Voorganger: ds. Jolien Leeffers

 

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

Lied Samen in de naam van Jezus

Inleiding thema: Heilige Geest en gebed

Gebed

Lezing: Psalm 87

Lezing in Farsi

Lied psalm 87: 3 (God zal hen zelf bevestigen en schragen)

Lezing: Johannes 14: 23-29

Lezing in Farsi

Lied 360: 1, 2 en 6 (Kom Schepper Geest)

Overdenking en Muziek

Lied 675: 1 (Geest van hierboven)

Gebed: Voorbede, stilte, Onze Vader

Perzisch lied

Slotlied 302: 4 (O Heilige Geest, ons hoogste goed)

Zegen en gezongen amen