Orde van dienst startzondag 5 januari 2020 Weert – Voorganger: ds. Jolien Leeffers

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Welkom en mededelingen

Muziek en stilte

Bemoediging en drempelgebed

♫ Lied Psalm 72: 1 en 7 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)

Inleiding thema: duurzaamheid en milieu

Gebed om ontferming

♫ Lied 8c (Zie de zon zie de maan)

Groet

Gebed bij de opening van de Schrift

Kindermoment en kinderlied We gaan voor even uit elkaar
Kinderen naar de kindernevendienst

Lezing: Psalm 8

Lezing: Openbaring 21: 1-4

Lezing: Mat. 22: 36-39

♫ Lied 339a (U komt de lof toe)

Verkondiging

Muziek

♫ Lied 340b (Ik geloof in God de Vader)

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

♫ Lied Psalm 90: 8 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen)

♫ Lied 360: 1-3 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)

♫ Toezingen Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

Gebed, Onze Vader

♫ Perzisch lied

Collecte: diaconie, eigen erediensten, ontmoetingsactiviteiten

Kinderen komen terug

♫ Slotlied 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen met gezongen amen

A picture containing table Description automatically generated